Vad är värme- och flamrisk?

Vad är värme- och flamrisk?

 
 
 

Höga temperaturer och flammor utgör en risk för arbetare i många arbetsmiljöer. Även lättantändliga material, kemikalier och gaser kan utgöra en risk. Med rätt värme- och flamresistenta kläder kan dock användaren undgå allvarliga skador eller t.o.m. dödsfall.

Nomex®-baserade skyddskläder används inom många industrier, däribland el- och bränsle- eller kemikalierelaterade verksamheter. Även och deras team förlitar sig på dessa, samt stridspiloter och annan militär personal. Det finns inget bättre tecken på visad tillit för varumärket än att många brandmän runtom i världen förlitar sig på skyddskläder med Nomex® varje dag.

 
 
 

Vad är skillnaden mellan flamhämmande och flamresistent?

Den största skillnaden mellan flamhämmande och flamresistenta tyger är hur de är tillverkade.

 
 
 

Flamhämmande

Flamhämmande tyger är inte flamresistenta eller flamsäkra, utan de är konstruerade för att sakta ned spridningen av en brand. De kan också vara självsläckande. Sådana tyger kan vara gjorda av vilket material som helst, men de måste ha en särskild kemikaliebeläggning för att bli flamhämmande.

När de exponeras för värme eller flammor avger kemikaliebeläggningen gaser som bidrar till att undertrycka och göra spridningen av branden långsammare.

 
 
 

Flamresistent

Tyger tillverkade av Nomex® aramidfibrer har inbyggd flamresistens. Dessa tyger smälter eller droppar inte, och främjar inte förbränning i luften.

När Nomex® exponeras för extrem hetta förändras materialets egenskaper: fibern tjocknar och ger exponerade arbetare värdefulla extra sekunders skydd mot värmeöverföring. Denna reaktion i Nomex® ökar skyddsbarriären mellan värmekällan och huden när det är som viktigast. Denna tåliga barriär förblir också följsam tills den svalnar, och ger därmed extra skydd utan att hindra rörligheten.

 
 
 

Standarder för flamresistenta plagg

DuPont samarbetar med företag, myndighet, akademiker och forskare för ta fram många olika skyddsdräkter och produkter som skyddar liv. Läs mer om viktiga värmeföreskrifter för att få reda på hur.

Utforska
 
 
 

Testat för riskerna du utsätts för

Thermo-Man® är världens mest avancerade utvärderingssystem i naturlig storlek för termiska brännskador. Våra Thermo-Man® enheter använder toppmodern teknik för att demonstrera vilken hållbarhet och överlägsen flamresistens Nomex® ger jämfört med andra flamresistenta lösningar.

Se Thermo-Man® i aktion