DAMM- OCH PARTIKELSKYDD


 
 
 

Damm- och partikelskydd

Industrier – och personer – behöver skyddsutrustning för att skydda processer och personal. DuPont vet att ett misstag kan vara kritiskt för ditt företag eller för en persons hälsa. De använder därför godkända europeiska och internationella standarder för att bedöma kvaliteten och prestandan hos sina produkter.

Vid mätning av barriärprestanda mot farliga partiklar följer DuPont riktlinjerna i SS EN ISO 13982-2 för produktstandard av typ 5. Det här testet fastställer framförallt barriärprestandan hos en dräkt vid spridning av natriumkloridpartiklar av en definierad storlek (med en massmedian på 0,6 mikroner). Mängden natriumklorid som tränger in i dräkten, det så kallade inläckaget, uttrycks som ett procentförhållande kontra koncentrationen av de yttre partiklarna som tränger in.

Produktstandarden för typ 5 tillåter ett inläckage på upp till 15 % i 8 av 10 provade dräkter, vilket innebär att det finns utrymme för stor variation i barriärprestandan hos overaller som har certifierats för överensstämmelse med den här standarden. Det är därför personer som arbetar med farliga partiklar bör jämföra prestandan hos olika dräkter och välja den modell som passar bäst för avsett användningsområde.

Vid jämförelse av barriärprestandan hos DuPont overaller av Tyvek®, mikroporös film (MPF) och SMS enligt provningsvillkoren i SS EN ISO 13982-2 har Tyvek® överlägsen prestanda. I Tyvek® sortimentet ökar barriärprestandan hos den specifika modellen ju mer den täcker kroppen och med dess täthet och passform. DuPont rekommenderar därför att valet av modell baseras hur stor risk partiklarna utgör och deras koncentration i omgivningen. För bättre partikelskydd ger Tyvek® 500 Xpert den bästa barriären i DuPonts typ 5/6-sortimentet. Om även typ 4 skydd krävs ger Tyvek® 600 Plus och Tyvek® 600 Plus med integrerade sockor den bästa barriären i hela Tyvek® sortimentet. Om du vill se testresultaten, klicka här.

Standarden SS EN 1073-2 används för att definiera kraven och testmetoderna för fastställande av prestandan hos skyddskläder som används i miljöer med radioaktiva partiklar. Testmetoden mäter även inläckaget av partiklar i hela dräkten, vilket sedan uttrycks som den nominella skyddsfaktorn (NPF). Det är inte överraskande att NPF ökar med det kroppsskydd Tyvek® plagget täcker kroppen och med tätheten och passformen i dräkten: Tyvek® 500 Labo, Tyvek® 500 Xpert och Tyvek® 600 Plus uppfyller SS EN 1073-2, klass 2 (NPF > 50). I miljöer med hög koncentration av radioaktiva partiklar kan kravspecificeraren minska risken genom att välja en dräkt med hög NPF, till exempel Tyvek® 600 Plus. Om du vill se testresultaten, klicka här.

Allt detta bidrar till att skydda personalen. Tyvek® dräkter fungerar på två sätt – de håller även processer fria från partikelkontaminering. Tyvek® luddar inte, enligt test utförda i enlighet med BS 6909, en standardmetod för att fastställa hur mycket och hur benäget ett tyg i torrt tillstånd är att ludda. De kontinuerligt långa, högdensitetspolyetenfibrerna i Tyvek® materialet luddar inte, vilket gör det till det perfekta material att använda vid lackeringsarbete och läkemedelstillverkning. Om du vill se testresultaten, klicka här.

Om du vill ha mer information om skydd mot kemikalier, klicka här.