DuPont Personal Protection — Innovation för hållbarhet

 
 
 

Visar vägen med hållbara lösningar 

DuPont Personal Protection för samman några av de mest betrodda varumärkena inom personlig skyddsutrustning (PPE) – Tyvek®, Tychem®, Nomex® och Kevlar® – för att tillhandahålla unika lösningar som skyddar arbetare mot olika kemiska, termiska, ljusbågsrelaterade och mekaniska risker på arbetsplatsen.

Våra beprövade  skyddsteknologier är baserade på över 50 års forskning och kunskap. De förser medarbetare inom industri- och räddningstjänstverksamheter världen över med personlig skyddsutrustning för optimalt skydd.

Vi är stolta över vårt arbete med att skydda människor på jobbet och vi anser att hållbarhetsutveckling är en viktig förlängning av den rollen. Vi fokuserar på kontinuerlig innovation inom allt från produktutveckling och tillverkning till förpackning, distribution och marknadsföring för att förbättra hållbarheten i hela värdekedjan. Vi kan också meddela att DuPont Safety har anställt en hållbarhetsansvarig på heltid för att driva denna utveckling.

 
 
 

Arbetar för FN:s mål om hållbar utveckling

 
 
 

 
 
 

Engagerad leverantör av betrodda lösningar
 

Vi följer FN:s mål för hållbar utveckling och strävar efter att nå DuPonts hållbarhetsmål för 2030. För att uppnå målen levererar vi betrodda produkt- och programlösningar till våra kunder och strategiska partner inom värdekedjan som också hjälper oss att ta itu med klimatförändring, arbeta mot en cirkulär ekonomi och få samhällen att leva. För att uppnå dessa mål är det viktigt att lyssna på våra kunders hållbarhetsbehov och skapa relationer längs hela värdekedjan.

#3 God hälsa och välbefinnande — Våra produkter skyddar människor från risker på arbetet så att de tryggt kan återvända hem varje dag

#8 Goda arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt — Vi ser till att medarbetare på våra tillverkningsanläggningar världen över har goda arbetsförhållanden och möjligheter till ekonomisk tillväxt

#9 Industri, innovation och infrastruktur — Vi strävar efter att bygga en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

#10 Minska ojämlikheter — vi som företag arbetar för att stärka mångfald, jämlikhet och inkludering

#12 Ansvarstagande, konsumtion och produktion — vi implementerar effektiva tillverkningsprocesser och vi återvinner tillverkningsavfall

 
 
 
 

”På DuPont Safety arbetar vi med att skydda planeten med samma energi som driver på vårt åtagande att skydda personer på arbetsplatsen.”

 

Kelsey Bergan
Global Sustainability Leader,
DuPont Safety and Protection

Hållbarhetsrapport för företag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete har belönats med en EcoVadis-silvermedalj.

 
 
 
 
 
 

Hur vi blir mer hållbara

 
 
 

 
 
 

Från åtagande till handling

<span class="fontsize12">HSE-chefens guide til hållbarhetsaspekter för personlig skyddsutrustning</span>

Läs mer om nyckelåtgärder för att optimera säkerheten och hållbarheten på arbetsplatsen.

<span class="fontsize12">HSE-chefens guide til hållbarhetsaspekter för personlig skyddsutrustning</span>
Läs mer
 
 
 
 
 
 

Skydda sjukvårds- och blåljuspersonal under en global pandemi
 

När spridningen av covid-19 eskalerade till en global pandemi i mars 2020 saknade många sjukvårdsanläggningar och anläggningar för samhällsviktiga verksamheter den skyddsutrustning som de behövde för att hantera det här dödliga viruset. 

Vi samarbetade med våra partners inom värdekedjan för att lansera ett nytt globalt program, #TyvekTogether, i syfte att öka tillgången till personliga skyddsdräkter från Tyvek®. Tusentals av våra medarbetare arbetade dag och natt för att göra Tyvek®-material och -mönster tillgängliga för fler organisationer och skydda sjukvårdspersonal som i sitt arbete räddade liv och minskade virusets spridning.

#TyvekTogether-programmet introducerade ett nytt speciellt Tyvek®-material för ökad produktion av ytterligare sex miljoner rockar per månad för sjukvårds- och blåljuspersonal. Mot slutet av 2020 hade vi producerat fler än 100 miljoner skyddsdräkter med Tyvek®, Tychem® och ProShield® i kampen mot covid-19 – och vi är inte klara än.