Arbeta för respekt, jämlikhet och inkludering

 
 
 

Vidta åtgärder för att öka synligheten och snabba på förbättringsarbetet

Vi har tagit fram en detaljerad strategi för systemförbättringar i representation av kön och ras/etnicitet i hela vår verksamhet världen över. Strategin kretsar kring respekt, jämlikhet och förståelse. Vårt mål är att bli ett av företagen med störst mångfald och inkludering år 2030.

 
 
 

UN SDG #10

 
 
 

Förstärka respekt och jämlikhet

2020 ställdes vi alla inför verkligheten om rasistiska orättvisor och diskriminering i våra samhällen, vilket fick många av oss att fundera kring våra egna uppfattningar och åsikter. DuPont Water & Protection (W&P) vill vara en del av den globala lösningen och vi skapade därför W&P Respect and Equity Council för att arbeta med respekt, jämlikhet och inkludering. 

Läs mer

Vägleda unga kvinnor i företagsvärlden

DuPont W&P tog fram mentorprogrammet Ignite för att skapa metoder för kanalisering av talanger i syfte att utveckla kvinnliga ledare.

Läs mer