Lösningar för personlig skyddsutrustning inom elkraftsindustrin

Lösningar för personlig skyddsutrustning inom elkraftsindustrin


  • Ladda ner handboken
  • Skydd för alla arbetsmoment
  • Utforska våra varumärken
  • Artiklar och fallstudier
 
 
 
 
 
 

Ladda ner handboken

Få djupare kunskaper om lösningar för personlig utrustning mot risker som anställda inom elkraftsindustrin är utsatta för.

Utforska handboken

För alla har någon som vill att de ska komma hem säkert.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flera arbetsplatsrisker i en dynamisk arbetsmiljö

Företag inom elkraftsindustrin möter, nu mer än någonsin ökad konkurrens, striktare regelverk, begränsat statligt stöd, ökat samhällsansvar ansvar och utökning av förnybara energikällor..

Företagen investerar i effektivare system för generering, överföring och distribution för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Dessa investeringar innebär en viktig diversifiering av energiportföljen genom att övergå från fossilt bränsle som enda energikälla till olika förnybara energikällor.

Detta resulterar i att anställda inom elkraftsindustrin, som ansvarar för att tillhandahålla elektricitet som grundläggande behov i världen, står inför nya och fler arbetsplatsrisker i en mycket dynamisk arbetsmiljö. DuPont erbjuder ett brett utbud av lösningar för personlig skyddsutrustning för att hantera sådan risker. De inkluderar:  Nomex® skyddsplagg mot termiska risker och elektriska ljusbågar, skyddshandskar tillverkade av Kevlar® för mekaniskt och termiskt skydd, Tyvek® skyddsdräkter för skydd mot riskfyllda partiklar och stänk från vätska, Tychem® skyddsdräkter och skyddshandskar mot en rad olika kemikalier och ProShield® skyddsdräkter för skydd mot smuts och damm.

 
 
 
 
 
 

Skydd för alla arbetsmoment

 
 
 

DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot ljusbåge tillsammans med värme- och flamresistens
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Bättre skydd vid längre exponeringar och högre temperaturer
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Inherent, inbyggt skydd som inte kan tvättas eller nötas bort

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Riv- och nötningsbeständigt
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Extremt hållbara och långvariga skyddslösningar
 
 
 

Skydd mot ljusbåge | DuPont™ Nomex® "Andrey's Arc"

Från arbetarskydd till säkerhetsutbildning – SARP VEOLIA

Tour Métropole Val de Loire

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt användningsområde eller din bransch med DuPont™ SafeSPEC™
SafeSPEC™

Hitta rätt skyddsprodukter för samhällsservicebranschen i SafeSPEC™.

Leta bland teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

Ta reda på var du kan köpa DuPont-produkter
Säljs här