Lösningar för personlig skyddsutrustning inom elkraftsindustrin

Lösningar för personlig skyddsutrustning inom elkraftsindustrin

 
 
 

För alla har någon som vill att de ska komma hem säkert.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Är dina anställda skyddade på rätt sätt?

Anställda inom elkraftsindustrin utsätts för många risker på arbetsplatsen. Enligt  ett allvarlighetsindex för amerikanska OSHA (Occupational Safety and Health Administration) från januari 2015 till september 2019, inom underkategorier för andra skador, är de flesta skador inom elkraftsindustrin relaterade till frakturer och amputeringar. Cirka 32 % var (termiska) brännsår, 26 % var skärsår och rivsår och nästan 5 % var kemiska brännsår och frätskador. Med sammanlagt 71,14 % utgör kropp och händer de kroppsdelar som oftast skadas.

Att förse arbetare med det skydd som de behöver mot riskerna de utsätts för är en grundläggande skyldighet. DuPont Personal Protection besitter kunskap, expertis och innehar ett brett urval av lösningar för personlig skyddsutrustning som hjälper dig att se till att dina anställda är skyddade.

Vi rekommenderar att 4P fyrapunktsmetodiken används i beslutsprocessen vid riskbedömning, från analys till implementering.

 
 
 
 
 
 

Ladda ner handboken

Få djupare kunskaper om lösningar för personlig utrustning mot risker som anställda inom elkraftsindustrin är utsatta för.

Utforska handboken
 
 
 

Flera arbetsplatsrisker i en dynamisk arbetsmiljö

Företag inom elkraftsindustrin möter, nu mer än någonsin ökad konkurrens, striktare regelverk, begränsat statligt stöd, ökat samhällsansvar ansvar och utökning av förnybara energikällor..

Företagen investerar i effektivare system för generering, överföring och distribution för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Dessa investeringar innebär en viktig diversifiering av energiportföljen genom att övergå från fossilt bränsle som enda energikälla till olika förnybara energikällor.

Detta resulterar i att anställda inom elkraftsindustrin, som ansvarar för att tillhandahålla elektricitet som grundläggande behov i världen, står inför nya och fler arbetsplatsrisker i en mycket dynamisk arbetsmiljö. DuPont erbjuder ett brett utbud av lösningar för personlig skyddsutrustning för att hantera sådan risker. De inkluderar:  Nomex® skyddsplagg mot termiska risker och elektriska ljusbågar, skyddshandskar tillverkade av Kevlar® för mekaniskt och termiskt skydd, Tyvek® skyddsdräkter för skydd mot riskfyllda partiklar och stänk från vätska, Tychem® skyddsdräkter och skyddshandskar mot en rad olika kemikalier och ProShield® skyddsdräkter för skydd mot smuts och damm.

Skydd för alla arbetsmoment

 
 
 

DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot ljusbåge tillsammans med värme- och flamresistens
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Bättre skydd vid längre exponeringar och högre temperaturer
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Inherent, inbyggt skydd som inte kan tvättas eller nötas bort

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Riv- och nötningsbeständigt
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Extremt hållbara och långvariga skyddslösningar
 
 
 

Skydd mot ljusbåge | DuPont™ Nomex® "Andrey's Arc"

Från arbetarskydd till säkerhetsutbildning – SARP VEOLIA

Tour Métropole Val de Loire

 

 
 
 
 
 
 

Webinar-biblioteket

Vill du också bli expert på personlig skyddsutrustning? Delta i vår serie med webbseminarier, DuPont Personal Protection Webinar Academy.

Utforska
 
 
 

4P fyrapunktsmetodiken för bedömning av risker med ljusbåge 

4P fyrapunktsmetodiken har ett helhetsperspektiv kring risker och skydd mot ljusbåge som förenklar riskbedömningen till fyra steg. 

Utforska
 
 
 

Nomex® för el/elkraftsindustri

Nomex® erbjuder lätta och bekväma skyddskläder mot ljusbåge så att personal inom elkraftsindustrin och energisektorn får det skydd de behöver. 

Utforska
 
 
 

SafeSPEC™ 

Hitta rätt personlig skyddsutrustning på SafeSPEC™, från flamskyddskläder, handskar och ärmar med skärskydd till kemiska skyddsoveraller.

Besök SafeSPEC™
 
 
 

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt användningsområde eller din bransch med DuPont™ SafeSPEC™
SafeSPEC™

Hitta rätt skyddsprodukter för samhällsservicebranschen i SafeSPEC™.

Leta bland teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

Ta reda på var du kan köpa DuPont-produkter
Säljs här