Från arbetarskydd till säkerhetsutbildning – SARP VEOLIA

Fallstudie
 
 
 
SARP-koncernen är ett dotterbolag till VEOLIA som tillhandahåller tjänster för avloppsrening, insamling av farligt avfall, rengöring och industriunderhåll. Oavsett tjänst så är arbetarnas säkerhet vår högsta prioritet.
 
 
 

Därför litar SARP på expertis från DuPont Personal Protection vid riskbedömningarna. Syftet är att välja skyddskläder som är perfekt anpassade för de farliga ämnen som arbetarna exponeras för vid specifika uppgifter, och under hela arbetet. Det andra syftet är att göra arbetarna medvetna om hur viktigt det är att klä på och av sig på rätt sätt för att undvika oavsiktlig kontaminering med kronisk eller akut exponering som följd.

 
 
 

Tyvek® 500 Xpert, högpresterande kategori III personlig skyddsutrustning, typ 5 och 6 mot pulverformiga produkter

De anställda på SARP Centre Ouest har i många år besökt en av anläggningarna som tillhör Lhoist, världsledaren inom släckt kalk (kalciumhydroxid). Anläggningen ligger i Neau, i departementet Mayenne (västra Frankrike), och är specialiserad på tillverkning av kalk som sedan används i många branscher (byggbranschen, lantbruk, glastillverkning osv.).

SARP utför månatliga rengörings- och pumpningstjänster med hjälp av en särskild vakuumtankbil. Den här specifika uppgiften består av att avlägsna kalk i händelse av översvämning och att avlägsna kalkdamm från maskinutrustning, till exempel silos, såll, krossmaskiner och transportband.

 
 
 
Osläckt kalk är en mycket aggressiv produkt, fast vid rumstemperatur, som exponerar SARP Ouest-arbetarna för olika faror. Den irriterar luftvägarna och slemhinnorna och medför också risk för brännskador, även kemiska sådana. I kombination med vatten kan kalk generera värme på upp till 100 °C. Därför är det viktigt att undvika all hudkontakt för att minska de risker som uppstår vid svettning. Varje tekniker utrustas med bland annat en Tyvek® 500 Xpert-dräkt med huva från DuPont, som:
  • erbjuder en högt presterande barriär och slitstyrka tack vare DuPonts unika HDPE-teknik (High-Density Polyethylene) för spinnbundet non-woven material,
  • erbjuder tack vare design och konstruktion, hög komfort och skydd mot pulverformiga material ner till 1 mikron i diameter under hela arbetet, även efter nötning.
  • garanterar en perfekt passform i rörelse genom att skydda både huden och luftvägarna med en ergonomisk skärning och resårer vid handlederna, fotlederna och midjan. Den lätta helkroppsoverallen Tyvek® 500 Xpert har god andningsförmåga, och gör att du slipper passiv inandning av partiklar som är osynliga för det mänskliga ögat.

 


Tyvek® 500 Xpert-dräkten kan kompletteras med lämpliga handskar som nitrilmodellerna Tychem® NT450, kemskyddsstövlar, andningsskydd och skydd för ögon och huvud.

Dräkterna Tychem® 6000 F, typ 3/4/5 och 6 lämpliga för rengöring av kemikalietankar

 
 
 
SARP utför många tjänster inom industrirengöring och industriunderhåll, bland annat pumpning av och rengöring av farligt avfall.

 "De här arbetena exponerar våra arbetare för olika typer av kemikalier som kan vara frätande, brandfarliga och giftiga. De utsätts för kemiska och biologiska risker när de arbetar med högtryck och i trånga utrymmen. Därför utrustar vi dem med heltäckande skydd, det vill säga en personlig skyddsutrustning som är anpassad specifikt till de ämnen de utsätts för"

Axelle Abid, säkerhets-, kvalitets- och miljöchef, SARP Centre Ouest.

 
 
 

 När de pumpar ur och rengör tankar med farligt avfall som kaustiksoda (natriumhydroxid) är SARP Centre Ouest-arbetarna utrustade med en DuPont™ Tychem® 6000 F-dräkt. Den har en ergonomisk huva med en självhäftande flik vid hakan och ger effektivt skydd mot koncentrerade organiska och oorganiska kemikalier, och maximalt biologiskt skydd, genom att förhindra att produkterna kommer i kontakt med kroppen. Handledsresåren med tumögla gör att dräkten passar perfekt och att skyddshandskarna justeras korrekt.

För att inte få stänk på kroppen bär teknikerna också kemskyddstövlar, neoprenhandskarna Tychem® NP570 CT och andningsutrustning. För en optimal försegling används DuPont™ Tychem® 2000-tejp i alla ändar och fogar (fotleder, handleder, runt ansiktet).

 
 
 

Vid rengöringsaktiviteter utomhus där man inte behöver arbeta i trånga utrymmen rekommenderar SARP att man bär en Tyvek® 800 J-dräkt. Den tillhör kategori III, typ 3/4/5 och 6 och är lätt och med god andningsförmåga samtidigt som den skyddar mot utspädda sura, alkaliska och vattenbaserade vätskor vid begränsat tryck.

Oavsett vilken skyddsutrustning som används är det viktigt att följa rutinerna för att klä på och av sig, för att undvika oavsiktlig förorening vid kronisk eller akut exponering. SARP samarbetar med DuPont Personal Protection för att öka medvetenheten om potentiella risker och för att utbilda alla sina medarbetare (arbetsledare, tekniker och underleverantörer) om de bästa metoderna.

 
 
 

Från föreskrifter till utbildning: ständig support

"DuPont Personal Protection har ett komplett sortiment med lösningar som ger våra arbetare omfattande skydd och samtidigt bidrar med komfort, mekanisk styrka och god andningsförmåga. En annan anledning till att vi har samarbetat med DuPont Personal Protection i många år är att de ger effektiv support på fältet"

Veronique Godart, chef för förebyggande säkerhet på SARP

 
 
 
 
 
 

DuPont Personal Protection började tidigt samarbeta med SARP för att ge råd om dräkter som är perfekt anpassade till de olika farliga material (vätskor, gas och solida material) som medarbetarna kan exponeras för under arbetet. Sedan kontrollerar man att kompatibiliteten är fullständig under verkliga förhållanden genom att provplagg görs tillgängliga och användarna ger feedback före valideringen.

“Idag hjälper DuPont Personal Protection oss att utbilda alla medarbetare så att de kan välja rätt personlig skyddsutrustning för sitt arbete och följa rutinen för att klä på och av sig, vilket är avgörande för att garantera säkerheten. Därför har vi beslutat att samarbeta med DuPont Personal Protection för att göra instruktionsfilmer som kommer att ingå i alla våra utbildningar”, lägger Veronique Godart till.

Om du vill veta mer kan du se videor här:

Tyvek® 800 J - på- och avklädningsprocedurer - i samarbete med SARP VEOLIA

Tyvek® 500 Xperts - på- och avklädningsprocedurer - i samarbete med SARP VEOLIA

Tychem® 6000 F-på- och avklädningsprocedurer - i samarbete med SARP VEOLIA

 
 
 

Mer information:

Tyvek® 800 J
Tyvek® 800 J
Tyvek® för PPE
Tyvek® för PPE
Tyvek® 500 Xpert
Tyvek® 500 Xpert