Skydd för jordbruket

 
 
 

Anställda inom jordbruket utsätts för två särskilt farliga typer av risker.

 
 
 
 
 
 

Även om typiska virussjukdomar bland djur (svininfluensa, mul- och klövsjuka, hönspest osv.) inte kan överföras till människor kan personer som arbetar nära smittade djur enkelt föra viruset vidare (korskontaminera). Många virus förs vidare på huden, i håret och på kläderna och kan överleva under långa perioder.

Användningen av fytosanitära produkter för att bevara grödor gör dessutom jordbruket till en av de farligaste arbetsplatserna. Därför bör alla som arbetar med bekämpningsmedel eller djur alltid bära lämplig personlig skyddsutrustning.

Skydd mot fytosanitära produkter

 
 
 
Tyvek® overaller skyddar mot fytosanitära produkter
 
 
 

Vid användning av fytosanitära produkter rekommenderas minst skyddsoveraller av CE-kategori III, typ 4 (mot vattenhaltiga flytande aerosoler). Skydd av kategori III, typ 4, skyddar effektivt mot en rad olika vattenhaltiga (typ 4) flytande aerosoler och aktiva ingredienser i fast partikelform (typ 5), och ger begränsat skydd mot vätskestänk (typ 6).

Risken att exponeras för lägre eller högre koncentrationer av aktiva material, lösningsmedel eller spädningsmedel är särskilt hög vid preparering, tillämpning, rengöring, tanktömning eller vid fel på sprutning. Därför rekommenderas att ett förkläde eller en rock av med tillräcklig kemisk permeationsbarriär bärs utanpå overallen för att skydda de mest exponerade delarna av kroppen mot organiska kemikalier.

När du väljer personlig skyddsutrustning ska kemiska permeationsdata för barriärtyget, de fytosanitära produkterna och utspädningsmedlet kontrolleras.

 
 
 
 
 
 

Skydd mot djurburna faror

Smittsamma partiklar kan föras vidare på många sätt, till och med i damm, och därför behöver personal och besökare konstant skydd. I många overaller, särskilt de med otillräckliga sömmar, kan damm tränga in och utsätta användarna för risker.  

DuPont™ Tyvek® 600 plagg har en utmärkt, partikeltät barriär med partikeltäta sömmar. Med övertejpade sömmar och alternativet att täta dragkedjeområdet med ett självhäftande skydd ger Tyvek® 600 ett idealiskt skydd när ingen våt dekontaminering krävs.

Veterinärer, jordbrukare och annan personal som kommer i kontakt med levande djur, smittsam avföring smittsamma, kroppsvätskor eller döda djurkroppar bör dock använda dräkter som är ogenomträngliga för vätska. DuPont™ Tychem® 2000 tyg har klarat alla relevanta biobarriärprovningar enligt SS-EN 14126 (på högsta prestandanivåerna), och sömmarna och förslutningarna på Tychem® 2000 skyddsdräkter har klarat ett vätsketest på 3 bar, vilket ger vätsketät prestanda under ett helt arbetsskift. 

Dekontaminering med desinfektionsmedel

Dekontaminering av skyddskläder efter användning är viktigt för att skydda användarna mot olika typer av korskontaminering och för att minska risken för spridning av sjukdomsorsakande patogener såsom fågelinfluensa och mul- och klövsjuka.

DuPont™ Virkon® S är ett idealiskt desinfektionsmedel för att desinficera personliga skyddskläder som även kan användas för att desinficera våta föroreningar på dräkter tillverkade av Tychem® 2000, eftersom tyget, sömmarna och förslutningarna är lika ogenomträngliga för desinficeringsmedel som för kemikalier, biologiska ämnen och bakterier.

Gör ditt skydd mot kemiska risker komplett 

Tychem® handskar ingår i ett gemensamt system för fullständigt skydd. 

 
 
 
 
 
 

Tychem® skyddsdräkter

För skydd mot kemiska faror förlitar sig industriarbetare på skyddsdräkter med DuPont™ Tychem®.

Utforska
 
 
 

Tyvek® skyddsplagg

Tyvek® bidrar till en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort för anställda inom industri och miljöer där skydd mot föroreningar krävs, till exempel tillverkning, läkemedel, fordon och samhällsservice.

Utforska