Lösningar För Skyddskläder För Tillverkning Av Litiumjonbatteri

 
 
 

Litiumjonbatterier (LIB) fungerar som den primära energikällan för elektriska fordon (EV). Det sker en elektrisk urladdning när litiumjoner strömmar från anoden (negativ elektrod) till katoden (positiv elektrod) och vice versa under laddning.

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) varnar för allvarliga eller dödliga faror i samband med vissa kemikalier som används i tillverkningen. Exponering kan förekomma från dekantering till elektrolytfyllning och -bildning.* Konsekvenserna visar tydligt på vikten av att välja rätt personlig skyddsutrustning för arbetarna och miljön. I vissa avancerade processer kan detta innebära användning av skyddskläder som är lämpliga för användning i renrum som DuPont™ Tyvek® IsoClean®. DuPont erbjuder ett brett utbud av engångsplagg för skydd mot kemikalier, och engångsutrustning för renrummet hjälper till att skydda dem som kommer i kontakt med farliga material under tillverkning av battericeller eller -material, eller att skydda känsliga tillverkningsprocesser mot kontaminering. Med kunskap och erfarenhet över hela världen erbjuder vi kunder längs värdekedjan förslag på personlig skyddsutrustning som behövs från katodoch elektrolyttillverkning till cellmontering.

 

Branscher


mining-icon.png
Gruvdrift
refinery-icon.png
Raffinaderi
battery-manufacturing-icon.png
Batteritillverkning

ev-auto-manufacturing-icon.png
Fordonstillverkning
battery-recycling-icon.png
Batteriåtervinning

ODuPont Personal Protection-lösningar har använts av ledande batteritillverkare i Europa under en tid – med goda resultat. Om du är intresserad av att få ytterligare förslag på plagg som kan uppfylla ditt behov, kontakta oss på DuPont.

 

 

 
 
 

Med vår produktvalsguide kan du hitta lämpliga DuPont skyddsdräkter för kemiska miljöer och renrumsmiljöer. -> safespec.dupont.co.uk