Skydd mot förorening och mikrobiell belastning


 
 
 

Tre serier skyddsplagg för renrum, läkemedelsmiljöer och farliga miljöer.

 
 
 
 
 
 

För att förhindra farorna för personal vid hantering av cytostatika måste flera skyddsåtgärder vidtas. Det viktigt att förhindra uppkomst av aerosoler av cytostatika och damm för att förhindra cytostatikaförorening vid tillverkning, preparation, tillhandahållande, kassering, förvaring och transport av sådana substanser. Potentiella hälsorisker kan uppstå även vid låga nivåer av exponering för cytostatika. Om det föreligger en risk för kontakt är användning av personlig skyddsutrustning (PPE) obligatorisk för att säkerställa fullskaligt skydd. 

Som skyddskläder för engångsbruk ger DuPont™ Tyvek® IsoClean®, DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® ett urval produkter med överlägset skydd mot förorening och mikrobiell belastning för produkter och processer i renrumsmiljöer.

Tyvek® IsoClean® overaller är särskilt utformade för användning i renrum och kontrollerade miljöer som kräver höga nivåer av mikrobiologiskt skydd.

Skyddsdräkter av Tyvek®  är också lämpliga för aktiviteter som ingår i produktionen av cytostatika och erbjuder olika nivåer av skydd beroende på typen av risk.

Tillbehör av Tychem® 2000 C ger ytterligare skydd mot oorganiska kemikalier för kroppsdelar som utsätts för höga exponeringsnivåer.

 
 
 

Tyvek® IsoClean® skyddsdräkter jämfört med återanvändbara plagg i renrum

 
 
 

Webinar-biblioteket

Vill du också bli expert på personlig skyddsutrustning? Delta i vår serie med webbseminarier, DuPont Personal Protection Webinar Academy.

Utforska
 
 
 
 
 
 

Tychem® skyddsdräkter

För skydd mot kemiska faror förlitar sig industriarbetare på skyddsdräkter med Tychem®.

Utforska