Skydd mot förorening och mikrobiell belastning

 
 
 

Tre serier skyddsplagg för renrum, läkemedelsmiljöer och farliga miljöer.

 
 
 
 
 
 

För att förhindra farorna för personal vid hantering av cytostatika måste flera skyddsåtgärder vidtas. Det viktigt att förhindra uppkomst av aerosoler av cytostatika och damm för att förhindra cytostatikaförorening vid tillverkning, preparation, tillhandahållande, kassering, förvaring och transport av sådana substanser. Potentiella hälsorisker kan uppstå även vid låga nivåer av exponering för cytostatika. Om det föreligger en risk för kontakt är användning av personlig skyddsutrustning (PPE) obligatorisk för att säkerställa fullskaligt skydd. 

Som skyddskläder för engångsbruk ger DuPont™ Tyvek® IsoClean®, DuPont™ Tyvek® och DuPont™ Tychem® ett urval produkter med överlägset skydd mot förorening och mikrobiell belastning för produkter och processer i renrumsmiljöer.

Tyvek® IsoClean® overaller är särskilt utformade för användning i renrum och kontrollerade miljöer som kräver höga nivåer av mikrobiologiskt skydd.

Skyddsdräkter av Tyvek®  är också lämpliga för aktiviteter som ingår i produktionen av cytostatika och erbjuder olika nivåer av skydd beroende på typen av risk.

Tillbehör av Tychem® 2000 C ger ytterligare skydd mot oorganiska kemikalier för kroppsdelar som utsätts för höga exponeringsnivåer.

 
 
 

Tyvek® IsoClean® skyddsdräkter jämfört med återanvändbara plagg i renrum

 
 
 

IsoClean® och Micro-Clean® skyddsplagg

Tyvek® IsoClean® ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Och med våra renrumsplagg för engångsanvändning är både lager- och användningskostnaden förutsägbar.

Utforska
 
 
 

Tychem® handskar

Ta dig an olika kemiska risker med tillförsikt. Tychem® handskar ingår i ett gemensamt system för fullständigt skydd. 

Utforska
 
 
 

Tychem® skyddsdräkter

För skydd mot kemiska faror förlitar sig industriarbetare på skyddsdräkter med Tychem®.

Utforska
 
 
 

Skydd för kontrollerade miljöer och renrum

DuPont portfölj för kontrollerade miljöer erbjuder ett omfattande urval av renrumsskyddsplagg och tillbehör för engångsanvändning designade för branscher som kräver höga standarder för kontroll av partikelföroreningar och mikrobiologiska föroreningar.

Utforska
 
 
 

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt användningsområde eller din bransch med DuPont™ SafeSPEC™
SafeSPEC™

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt jobb i SafeSPEC™.

Leta bland teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

Ta reda på var du kan köpa DuPont-produkter
Säljs här