Våra värderingar

Vårt fokus är att utveckla innovativa lösningar på ett ansvarsfullt och omtänksamt sätt genom samarbete. 

Våra värderingar är grunden till vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör. Det är dessa ideal som driver oss att göra nya upptäckter, skapa nya produkter och utveckla vår verksamhet.

 
 
 

Safety.svg
Säkerhet och hälsa

Vi åtar oss att skydda människors säkerhet och hälsa, vare sig det gäller våra anställda, leverantörer vi anlitar, våra kunder eller personerna som lever i de samhällen där vi bedriver vår verksamhet.

Respect.svg
Respekt för andra

Vi behandlar våra anställda och alla våra samarbetspartner professionellt, värdigt och respektfullt för att främja en miljö där alla kan bidra, innovera och överträffa förväntningar.

Ethical.svg
Hög etisk uppförandekod

Vi har en mycket hög etisk uppförandekod för oss själva, följer alla tillämpliga förordningar och strävar efter att bli en respekterad företagsmedborgare överallt i världen.

Planet.svg
Skydda vår planet

Vi hittar vetenskapsbaserade, hållbara lösningar för våra kunder och sköter alltid vår verksamhet på ett sätt som skyddar miljön och bevarar jordens naturresurser – för oss idag och för framtida generationer.

 
 
 
Orter i Sverige
Arlandastad

DuPont Sverige AB Cederstroms Slinga Arlandastad 19505 Stockholm

Tel: ++46 8 5911 94 39

 

Gothenburg

DuPont Sverige AB Slussplatsen 1 41106 Gothenburg