Personlig skyddsutrustning för läkemedelsindustrin

Personlig skyddsutrustning för läkemedelsindustrin  • Skydd för alla tillämpningar
  • Utforska våra varumärken
  • Artiklar och fallstudier
 
 
 
 
 
 

Alla har rätt att vara säkra på jobbet och komma hem oskadda.

 
 
 
 
 
 

Skydd för alla tillämpningar

 
 
 

DuPont_Icon_Cell_red_180x180.png
Mikrobiologiskt skydd för processer och produkter
DuPont_Icon_Chemical_Protection_red_180x180.png
Skydd mot exponering av korrosiva vätska, fasta partiklar och luftburet damm
DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot ljusbåge, hetta och flamma

DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Inbyggt inherent skydd: Kan inte tvättas eller nötas bort
DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot nötning och revor

Maskinunderhåll
Maskinunderhåll