Personlig skyddsutrustning för läkemedelsindustrin

Personlig skyddsutrustning för läkemedelsindustrin

 
 
 

Alla har rätt att vara säkra på jobbet och komma hem oskadda.

Är dina medarbetare, processer och miljöer verkligen skyddade?

Olika moment i läkemedelstillverkningen kan kräva skydd mot kemiska, biologiska, mekaniska och termiska risker samt flamskydd. Processer som utförs i renrum och kontrollerade miljöer kräver dessutom att processer och färdiga produkter skyddas mot potentiella kontamineringskällor.

Det är ett stort ansvar att ge personalen det skydd de behöver mot de risker de står inför och samtidigt säkerställa högsta kvalitet för de tillverkade produkterna. DuPont Personal Protection har djupgående kunskaper, oöverträffad expertis och en bred portfölj av PPE-lösningar som hjälper till att skapa en säker miljö för dig, dina arbetsprocesser och dina produkter.

Vi rekommenderar att du använder följande metod i 4 steg som stöd genom hela beslutsprocessen, från riskbedömning till implementering:

 
 
 
 
 
 

Ladda ned guideboken

Ta en närmare titt på personlig skyddsutrustning för de risker som läkemedelsindustrins personal står inför. Engelsktalande guide.

Utforska guideboken

Skydd för alla tillämpningar

 
 
 

DuPont_Icon_Cell_red_180x180.png
Mikrobiologiskt skydd för processer och produkter
DuPont_Icon_Chemical_Protection_red_180x180.png
Skydd mot exponering av korrosiva vätska, fasta partiklar och luftburet damm
DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot ljusbåge, hetta och flamma

DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Inbyggt inherent skydd: Kan inte tvättas eller nötas bort
DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot nötning och revor

Maskinunderhåll
Maskinunderhåll
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar-biblioteket

Vill du också bli expert på personlig skyddsutrustning? Delta i vår serie med webbseminarier, DuPont Personal Protection Webinar Academy.

Utforska
 
 
 

Skydd för laboratorier och läkemedelstillverkning

Tyvek® hjälper till att motverka kontaminering och skyddar mot partiklar. Operatörer och personal erbjuds en säker arbetsmiljö samtidigt som känsliga läkemedelsprodukter och processer skyddas.

Utforska
 
 
 

Personlig skyddsutrustning

Vi tillhandahåller innovativa lösningar för personlig skyddsutrustning för att övervinna de utmaningar som arbetare ställs inför, från utryckningspersonal till industriarbetare och militär personal. 

Utforska
 
 
 

SafeSPEC™ 

Hitta rätt personlig skyddsutrustning på SafeSPEC™, från flamskyddskläder, handskar och ärmar med skärskydd till kemiska skyddsoveraller.

Besök SafeSPEC™
 
 
 

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt användningsområde eller din bransch med DuPont™ SafeSPEC™
SafeSPEC™

Hitta skyddsplagg för fordonsindustrin i SafeSPEC™.

Leta bland teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

Ta reda på var du kan köpa DuPont-produkter
Säljs här