DuPont hjälper SINOVAC skydda personal som arbetar i frontlinjen med tillverkning av covid-19-vaccin

 
 
 

De senaste två åren har det fokuserats mer än någonsin på forskning, utveckling och tillverkning av vaccin. Covid-19-pandemin ledde till en brådskande efterfrågan på vaccintillverkning och följaktligen till högre efterfrågan på skyddsutrustning. Dessa två faktorer utgjorde en aldrig tidigare skådad utmaning för vaccintillverkare såsom SINOVAC och leverantörer av personlig skyddsutrustning såsom DuPont, vilket gav upphov till ett nära samarbete mellan dem. DuPont™ Tyvek®-skyddsdräkter har hjälpt till att skydda SINOVAC:s frontlinjepersonal och minimerat föroreningsrisken. 

SINOVAC är en av de största tillverkarna av covid-19-vaccin i Kina och strävar efter att tillhandahålla tillräckligt med vaccin. Under pandemin skapade DuPont en teknisk expertgrupp för att identifiera vilka produkter som bäst skyddar mot riskerna i denna miljö. Gruppen utvärderade materialens förmåga att skydda mot virusaerosoler och kemikalier som används under tillverkningen samt kontrollerade att de inte smälter när de exponeras för höga yttemperaturer i biosäkerhetsrenrum. sistance to melting when exposed to high surface temperatures in a biosafety cleanroom.

 
 
 

Risker och utmaningar under vaccintillverkningen  

SINOVAC tillverkar covid-19-vaccin genom att inokulera celler med viruset, vilket innebär att virusläckage är en avsevärd risk under tillverkningsprocessen. Hela processen utförs i ett biosäkerhetsrenrum för att skydda personalen, men operatörerna är fortfarande helt beroende av effektiva skyddsdräkter. Dräkterna måste vara sterila, vattentäta och rivningsbeständiga för att skydda operatörerna från att exponeras för farliga kemikalier eller virus. 

Förorening är en annan utmaning i miljöer där vaccin tillverkas. Renrumsoperatörer står för 75 % av all förorening i vaccintillverkningsprocessen, och möjliga källor är själva operatörerna eller deras skyddsdräkter. 

Personal inom vaccintillverkning tillbringar många timmar i P3-renrumsmiljöer, så det är även viktigt att skyddsdräkter är bekväma. Det ska vara lätt att ta på och av skyddsdräkter för användning i renrum, och personalen ska kunna utföra sina normala aktiviteter fritt. Dräkterna ska vara andningsbara så att personalen inte svettas, eftersom kroppen avyttrar partiklar när vi svettas. Tjocka, tunga material kan göra personalen trött, vilket ökar risken för säkerhetsincidenter.

 
 
 

The DuPont™ Tyvek® fabric meets the stringent requirements of vaccine manufacturers like SINOVAC.

 
 
 

Lösningen: Tyvek®-dräkter för vaccintillverkning

DuPont™ Tyvek®-materialet är optimalt för de strikta kraven från vaccintillverkare såsom SINOVAC. Det består av polyetenfilament med hög densitet som är bundna till ett tätt, homogent material. Filamentstrukturen har mycket liten benägenhet för att ludda och utgör en stark barriär, vilket skyddar mot partiklar som är större än 1 mikron. Denna funktion maximerar skyddet mot förorening från operatörer. Dräkter som är tillverkade av Tyvek® är även mjuka och andningsbara, så de är bekväma under långa skift. Tyvek®-dräkter stöter även bort vattenhaltiga vätskor och flytande aerosoler och ger biologiskt skydd för operatörerna. Dessutom är de tåliga med god nötningsbeständighet, vilket minskar risken för revor som kan exponera operatörerna för risker.

Det finns flera olika sorters risker i vaccintillverkningsmiljöer, och renrum klassificeras i enlighet med relevanta risker. DuPont™ Tyvek®-dräkter uppfyller standarderna för renrum i klass GMP A/B och C/D, och säkerställer därmed efterlevnad med säkerhetsföreskrifter för vaccintillverkning. DuPont tillverkar Tyvek®-materialet och sterila Tyvek®-renrumsdräkter och har därmed kontroll över hela värdekedjan. DuPont tillhandahåller testdata och certifikat, vilket förenklar kvalifikations- och kvalitetsgranskningar så att tillverkare kan visa att de följer en QRM-process. 

Denna spårbarhet är mycket svårare när återanvändbara renrumsplagg har flera partner i värdekedjan. DuPonts studier visar även att prestanda för återanvändbara plagg minskar avsevärt när de tvättas, torkas och steriliseras om och om igen. DuPont™ Tyvek®-dräkter är engångsplagg och uppfyller konsekvent de angivna prestandaspecifikationerna. Dessutom kan dräkter som inte har förorenats återvinnas, vilket minskar det avfall som genereras.
 

 
 
 
<b><span style="line-height: 125%" class="fontsize42">DuPont och SINOVAC samarbetar för att rädda liv</span></b>

DuPont™ Tyvek®-dräkter har skyddat SINOVAC-personal under covid-19-pandemin. 

 

DuPont har regelbundet tillhandahållit Tyvek®-skyddsdräkter till SINOVAC, och detta samarbete har varit särskilt effektivt under covid-19-pandemin. DuPont erbjöd hjälp under hela tillverkningsprocessen med fokus på kunden för att maximera operatörernas säkerhet och minimera förorening. När pandemin var som värst fanns det ont om skyddsdräkter, men DuPont såg till att tillhandahålla plagg för vaccintillverkningen. Därför har samarbetet mellan DuPont och SINOVAC varit avgörande för att främja användningen av Tyvek®-dräkter i tillverkningen av covid-19-vaccin världen över. 

 

DuPont och SINOVAC fortsätter samarbeta kring tillhandahållande och användning av skyddsdräkter i vaccintillverkningsbranschen. Tillsammans uppnår de sitt mål att rädda liv och skydda operatörer.

 

"DuPonts skyddsdräkter är avgörande inom vaccintillverkningen och skyddar personal i frontlinjen mot arbetsmiljön på ett tillförlitligt sätt”, säger Zhaoyu Tian, teknisk chef för covid-avdelningen på SINOVAC. ”SINOVAC och DuPont har det gemensamma målet att skydda liv med våra tekniska produkter och betrodda varumärken.”

 
 
 

Det finns mer information om DuPont™ Tyvek®-lösningarna för vaccin tillverkningsbranschen på.

Utforska