Skydd vid dekontaminering och sanering

 
 
 

En global strategi för säkerhet

 
 
 
 
 
 

Tusentals hektar mark genomgår dekontaminering och sanering varje år. Det inkluderar tidigare exploaterad mark, det vill säga markområden som traditionellt sett har använts för industrier, jordbruk, skogsbruk, gruvdrift, militärt bruk eller förvaring av krigsmaterial från första eller andra världskriget.

De förorenade markområdena, som ofta är tuffa miljöer att arbeta i, utgör olika risker på olika nivåer och kräver att skyddsdräkterna inte bara är tillförlitliga och robusta, utan även är bekväma och har en bra passform så att användarna kan göra sitt bästa.

Det är viktigt att vara skyddad från de här kemikalierna, annars riskerar du att infektera dig själv, dina medarbetare och din familj och omgivning. Därför väljer många industriarbetare skyddsdräkter med DuPont™ Tyvek® och Tychem®.

 
 
 

Tyvek® skyddsplagg

Tyvek® bidrar till en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort för anställda inom industri och miljöer där skydd mot föroreningar krävs, till exempel tillverkning, läkemedel, fordon och samhällsservice.

Utforska
 
 
 

Tychem® skyddsdräkter

För skydd mot kemiska faror förlitar sig industriarbetare på skyddsdräkter med DuPont™ Tychem®.

Utforska
 
 
 
 
 
 

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt användningsområde eller din bransch med DuPont™ SafeSPEC™
SafeSPEC™

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt jobb i SafeSPEC™.

Leta bland teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

Ta reda på var du kan köpa DuPont-produkter
Säljs här