Det är ytterst viktigt att välja rätt personlig skyddsutrustning för att skydda personalen vid arbete i riskfyllda miljöer. DuPont erbjuder en mängd olika lösningar för användning i olika miljöer. Särskilt Tyvek®-overaller kan ge ett slitstarkt, bekvämt och robust skydd mot skadligt damm, däribland asbest, kristallint kvartsdamm och damm av polyklorerade bifenyler (PCB).

Vad är asbest?

Asbest är en samlingsbeteckning för olika naturligt förekommande fiberartade silikatmineraler. Asbestfibrer är mycket värmebeständiga och starka och användes under många år i värmeisolerande material såsom isoleringar och beläggningar, golvplattor, tak, asbestcementprodukter, material för elektrisk isolering samt i kopplings- och bromsbelägg.

Eftersom asbest är ett mycket sprött material kan dess mikroskopiska fibrer (mellan 0,1 µm och 10 µm stora) frigöras i mindre eller större mängder. Inandning av asbestfibrer kan leda till allvarliga hälsoeffekter såsom asbestos, lungcancer och mesoteliom.

 

Ladda ner broschyren

Vad är damm av kristallin kiseldioxid (kvartsdamm)?

Kristallin kiseldioxid är ett grundläggande ämne i jordskorpan som finns i många naturligt förekommande och syntetiska material, till exempel sten, jord, sand, betong och tegel. Kvarts är den vanligaste formen av kristallin kiseldioxid. Kristobalit och tridymit är två andra.

Vad är damm av polyklorerade bifenyler (PCB)?

PCB är en grupp av syntetiska organiska kemikalier som består av kol-, väteoch kloratomer. De tillhör en bred familj av syntetiska organiska kemikalier som kallas klorerade kolväten. Inhemsk produktion av PCB förekom från 1929 tills tillverkningen förbjöds 1979.Kontrollera spridningen av skadliga dammpartiklar  

EU förväntar sig att arbetsgivare skyddar personalen från alla risker på arbetsplatsen genom att tillämpa hierarkin för exponeringskontroll. Arbetsgivarna bör först och främst eliminera risker eller ersätta dem med mindre riskfyllda alternativ. Därefter bör tekniska lösningar implementeras, följt av administrativa åtgärder. Om dessa åtgärder har tillämpats och risker ändå kvarstår ska personlig skyddsutrustning användas.
 

<span style="font-size: 32px"><strong>Välja lämpliga skyddskläder</strong></span><br><br><span style="font-size: 20px">Med DuPont™ Tyvek®-skyddsplagg är skyddet inbyggt i själva materialet. Barriärskyddet sträcker sig genom hela plagget och bidrar till att ge ett utmärkt skydd mot partiklar i intervallet 1–2 µm eller större. Tyvek®-sortimentet omfattar plagg såsom overaller utan eller med huva som passar till andningsskydd, labbrockar och förkläden samt en mängd tillbehör, däribland huvor, ärmar och halkfria sko- och stövelskydd. Tyvek®-overaller har en bekväm passform som främjar arbetarnas rörlighet och gör plaggen lättare att ta på och av. <br><br> Skyddsoveraller måste ge ett högt barriärskydd mot luftburna partiklar (kategori III, typ 5 och 4). De ska uppfylla följande allmänna krav: </span>
  • hög partikelbarriär (material, sömmar)
  • jämn yta för att förhindra att partiklar fastnar på skyddsdräkten
  • tättslutande passform på ärm- och benöppningar (resår i ärm- och benslut)
  • överensstämma med annan personlig skyddsutrustning (masker, glasögon, handskar)
  • vara bekväma och ha stor rörelsefrihet.

Skyddsoveraller tillverkade av DuPont™ Tyvek®- material såsom Tyvek® 600 Plus och Tyvek® 500 Xpert ger ett utmärkt skydd mot luftburna partiklar (Typ 5).

Tack vare den unika nonwoven-strukturen hos Tyvek®- material, som bildar en hållbar barriär mot luftburna partiklar och många olika vattenbaserade oorganiska kemikalier, skyddar Tyvek®-plagg även om de yttre lagren har nötts på vissa ställen. Med MPF skadas det skyddande yttre lagret lätt av nötning, medan den mer öppna strukturen hos SMS möjliggör penetrering av fler partiklar i plagget.

Utöver den höga nötnings- och rivbeständigheten är Tyvek®-material även lätt och mjukt och permeabelt för både luft och vattenånga, vilket bidrar till att det är mycket bekvämt att bära. Tack vare den jämna ytan och den antistatiska behandlingen hjälper Tyvek®-material till att förhindra att partiklar fastnar på overallen.