Nomex® för elektriskt och nyttigheter

 
 
 

Nomex® ger lätt och bekväm personlig skyddsutrustning mot ljusbågar så att personal inom nyttighets- och allmänna elindustrier får det skydd de behöver.  

 
 
 

En global trend är att övergå från fossilt bränsle som enda energikälla till olika förnybara energikällor. Till följd av detta står personalen inför mer diversifierade och komplexa miljöer, samt andra risker som kräver skydd mot både värme och ljusbågar. Eftersom de potentiella riskerna är många och olika måste rätt kombination av skyddsutrustning väljas för att säkerheten ska vara optimal. Det är inte bara typen av tyg som är viktigt, utan även hur tyglagren kan ge olika nivåer av skydd.

 
 
 
Nomex® Xtreme Arc
 
 
 

Nomex® Xtreme Arc

Vi presenterar det mest innovativa Nomex®-utbudet för skydd mot ljusbågar och flammor. Nomex® Xtreme Arc har en ATPV på 12 till 19 cal/cm2 i ett enda lager lätt tyg.  

 
 
 
Nomex® Arc
 
 
 

Nomex® Arc

Nomex® Arc är ett överlägset dubbelsidigt tyg som skyddar elektriker, ledningsdragare och kabelläggare mot ljusbåge och flera andra termiska risker.

 
 
 
Nomex® Essential Arc
 
 
 

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc är utformat för att skydda mot ljusbågar för arbetare i nyttighets- och elindustrin.

 
 
 

Komfort är viktigt

Valet bekvämare flamresistenta kläder tillverkade av Nomex® kan bidra till att minska olje- och gasbolagens kostnader som är förenade med värmerelaterade sjukdomar och nedsatt produktivitet till följd av jobbets belastning p.g.a. arbetares bristande komfort.

Flamresistenta kläder tillverkade av Nomex® har lägsta möjliga vikt och högsta möjliga skyddsnivå, andningsbarhet för minskad värmebelastning samt förmåga att effektivt transportera bort fukt.

Utformat för riskerna du utsätts för

Nomex®
Skydd mot ljusbåge samt värme- och flamresistent
Nomex®
Bättre skydd vid längre exponeringar och högre temperaturer
Nomex®
Inbyggt skydd: kan inte tvättas eller nötas bort
Nomex®
Riv- och nötningsbeständigt
Nomex®
Extremt hållbara och långvariga skyddslösningar