Vårt bidrag till en cirkulär ekonomi

 
 
 

Dra nytta av partnerskap och samarbete längs värdekedjan

I en resursbegränsad värld som endast är 9 % cirkulär behöver vi komma bort från linjära ”utvinning-produktion-användning-avfall”-modeller så snabbt som möjligt. Vi strävar efter att integrera principer från cirkulär ekonomi i våra affärsmodeller där vi beaktar livscykelpåverkan på marknader vi betjänar. Vi förstår att detta kräver att vi arbetar över värdekedjor för att ta fram kreativa lösningar som möjliggör en mer cirkulär ekonomi som minskar resursbehov och avfall i samtliga processer i en produkts livscykel. 

 
 
 

UN SDG #12

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovation på våra tillverkningsanläggningar
 

Vi gör framsteg tillsammans med andra innovativa företag inom förädling av biprodukter och omvandlar industriavfall från vår tillverkningsverksamhet till värdefulla nya produkter. Vi har till exempel ett pågående samarbete med Advanced Drainage Systems (ADS), för att ge Tyvek®-produktionsavfallet nytt liv som avancerade produkter för hantering av vatten.

Vi samarbetar även med Gonvarri Steel Services i syfte att skapa nytt liv åt biprodukter (saltsyra) som skapas under tillverkningen av Nomex® i Asturien, Spanien. Det här tar inte bara bort biproduktavfallet och neutraliseringsprocessen, samtidigt som det minskar den årliga vattenanvändningen, elförbrukningen och marktransporten i samband med Nomex®-produktionen.

I takt med att vi förbättrar vår förmåga att ta fram innovationer för cirkulär ekonomi fortsätter vi att söka nya fördelaktiga användningsområden för biprodukten i vår verksamhet samtidigt som vi förbättrar vår möjlighet att undvika farligt avfall och annat avfall. 

 
 
 
 
 
 

Post-consumer recycling
 

Tyvek®-plaggen kan återvinnas genom återvinningsprogrammet för Tyvek®. Tjänsten är kostnadsfri för kvalificerade kunder i USA och erbjuder en möjlighet att ta vara på plaggen och ge dem nytt liv i till exempel behållare, lastpallar och parkbänkar. DuPont undviker att cirka 5 kilo Tyvek® hamnar på soptippen för varje låda med 25 overaller som återvinns.