Kontinuerligt förbättra miljöavtrycket från vår verksamhet

 
 
 

Arbeta för att minska vår miljöpåverkan 

Vi fortsätter att sträva efter verksamhetsdrift av högsta kvalitet och förbättrad produktivitet och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Vi förstår att för att minska våra utsläpp i linje med målen för 2030 krävs ett kulturskifte och en ny driftfilosofi. Det är därför DuPont Personal Protection deltar i en arbetsprocess för driftomvandling. Den ser till att alla anläggningar där vi tillverkar Tyvek®-material, Nomex®-fiber och Kevlar®-fiber integreras i tillvägagångssättet för att uppnå företagets och affärsverksamhetens klimatmål. Varje anläggning har en Sustainability Leader som ansvarar för att ta fram planer för sin anläggning som hjälper till att göra tillväxt oberoende av koldioxidutsläpp i planeringen för anläggningens framtid.

 
 
 

 
 
 

Energi och utsläpp 

Spruance-anläggningen i Richmond, VA, USA, som tillverkar Tyvek®-material, Nomex®-fiber och Kevlar®-fiber, genomförde en omställning  från kol till naturgas för att producera ånga och elektricitet på ett mer effektivt sätt med mindre växthusgasutsläpp. Förbränning av naturgas producerar omkring hälften så mycket växthusgasutsläpp som kolförbränning, vilket minskar utsläppen med mer än 100 000 ton koldioxid (CO2)e (MTCO2)per år. En sådan minskning av koldioxidutsläpp motsvarar utsläppen från 22 000 bilar. Projektet slutfördes mot slutet av 2019 och 2020 började vi se de resursmässiga och miljömässiga fördelarna.

 

Implementering av energiplanen ”Bold Energy Plan”

Den primära mekanism som vi använder för att minska vår energiförbrukning när vi tillverkar Tyvek®-material, Nomex®-fiber och Kevlar®-fiber är ”Bold Energy Plan”: ett kontinuerligt förbättringsprogram som utvecklats av DuPont och som lanserades i hela företaget 2008 för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen från våra globala tillverkningsanläggningar.

Som en del av denna energiplan har vi åtagit oss följande på våra tillverkningsanläggningar sedan 2016:

 
 
 

DSF-DPP-sustainability-energyefficient-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Energieffektiv utrustning

Skaffat oss en översyn över produktionsutrustning i syfte att byta till mer hållbara energiresurser, vilket har lett till betydande minskningar av växthusgasutsläpp

DSF-DPP-sustainability-heatrecovery-pageB-image-125x125px@2x.jpg
Värmeåtervinning

Optimerade värmeåtervinningssystem på våra anläggningar, energi- och bränslebesparingar

DSF-DPP-sustainability-hvacoverhaul-pageB-image-125x125px@2x.jpg
HVAC-översyn (uppvärmning, ventilation, luftkonditionering)

Förbättrat uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC), inklusive uppgraderingar och byte av delar

DSF-DPP-sustainability-ledlighting-pageB-image-125x125px@2x.jpg
LED-belysning

Utrustat byggnader med LED-belysning för större utsläppsbesparingar

 
 
 
 
 
 

Vi har även gått med i RE100, ett globalt miljöinitiativ som leds av Climate Group tillsammans med CDP. Initiativet för samman företag som har åtagit sig att byta ut den elektricitet som används globalt till 100 % förnybar energi. Som en del av det här initiativet siktar DuPont mot minst 60 % elektricitet från förnybar energi 2030 och utsläppsneutralitet 2050.

Vi fortsätter att förlita oss på vår energiplan och vi är en hängiven partner till det globala initiativet RE100 samt strävar efter ännu större energibesparingar och ytterligare minskning av växthusgasutsläpp under kommande årtionde.

 
 
 

Avfall

Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att bli avfallsfria och implementera avfallsminskningsprogrammet 4R (Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle) på våra tillverkningsanläggningar, etablerar vi en lokal återvinningsanläggning bredvid våra Tyvek®-produktionslinjer i Luxemburg.

Anläggningen använder ett sofistikerat system med en kombinerad fragmenterare-matare-extruder som bearbetar alla typer av Tyvek®-produktionsavfall och omvandlar det till pellets för återanvändning. Systemet gör det enkelt och effektivt att återbearbeta industriavfallet till HDPE-granulat för återanvändning. Som exempel används återvunna HDPE-granulat för att producera plastkärnor kring vilka Tyvek® kan lindas för förvaring och transport. DuPont ingår även i ett samarbete som ger Tyvek®-produktionsavfall i Richmond, VA nytt liv i avancerade produkter för hantering av vatten.

På liknande sätt återbearbetar vi fiber i tillverkningen av Kevlar® till Kevlar®-massa och för Nomex® löser vi upp och återbearbetar visst avfall från fibertillverkning för att ta fram Nomex® för papper.

 
 
 

Vatten

En annan aspekt av vårt globala fotavtryck är att förstå var och hur DuPonts verksamhet berör lokala avrinningsområden. Vi köper vatten från olika lokala källor och enheter för att bedriva verksamhet. En del av vattnet behandlas och återförs till ett lokalt vattendrag; en del går till våra tillverkningsprocesser eller används för andra ändamål, till exempel till våra medarbetare i hygien- och hälsosyfte. Som en del av vår ISO 14001-certifiering övervakar vi kontinuerligt och strävar efter att optimera vår vattenförbrukning.

 

För att få ytterligare insikt använde vi under 2020 Världsnaturfondens (WWF) verktyg Vattenriskfiltret för att skapa en modell av vår vattenpåverkan. WWF-verktyget gjorde att vi kunde bedöma vattenrisker utifrån flera parametrar, till exempel rykte och bestämmelser, och vilken påverkan det kan ha på vår verksamhet i framtiden.