Thermo-Man®
 
 
 

Möt världens mest avancerade brännskadeutvärderingssystem i naturlig storlek.

Bränder är oförutsägbara, så för att prova Nomex® för de risker som du möter använder DuPont™ Thermo-Man®. Thermo-Man®, som utvecklats av DuPont och det amerikanska flygvapnet, är världens mest avancerade termiska brännskadeutvärderingssystem i naturlig storlek – en testdocka som använder programvara med hudens egenskaper för att förutsäga brännskador. Thermo-Man®, som simulerar ett ”värsta fall”-scenario, är numera branschstandard: ISO13506. Många provningsinrättningar har därefter konstruerat sina egna testdockor utifrån DuPont™ Thermo-Man®.

Våra fem Thermo-Man®-enheter på olika ställen i världen är vardera utrustade med 122 värmesensorer och klädda i provningsplagg för att demonstrera den värme- och flamresistens och hållbarhet som bara Nomex® kan leverera i en simulerad explosionsartad brand. De flesta enheter är mobila och redo att uppfylla våra slutanvändares behov direkt.

 
 
 

Se Thermo-Man® ”in action”.

 
 
 

Se videor med tester

Se hur flamresistenta skyddsdräkter klarar olika testförhållanden och den förutsagda brännskadan som är associerad med varje förhållande.

Utforska