Thermo-Man®
 
 
 

Möt världens mest avancerade utvärderingssystem i naturlig storlek för brännskador. 

Bränder är oförutsägbara, så för att testa Nomex® för de risker som du står inför använder DuPont™ Thermo-Man™. Våra fem Thermo-Man® enheter är utrustade med 122 värmesensorer och är klädda i testskyddsdräkter för att demonstrera värme- och flamresistensen och hållbarheten som bara Nomex® kan leverera i en simulerad brand med explosionsartat antändningsförlopp.

 
 
 

Se Thermo-Man® i aktion.

 
 
 

Se videor med tester

Se hur flamresistenta skyddsdräkter klarar olika testförhållanden och den förutsagda brännskadan som är associerad med varje förhållande.

Utforska
 
 
 

Testa dina skyddsplagg med 

Thermo-Man®

Testa dina egna skyddsdräkter med Thermo-Man® för att se hur de klarar de allra mest krävande förhållandena. 

Utforska
 
 
 

Beställ en live-demo

Planera in ett besök av Thermo-Man® på din anläggning för att se hur skyddsplaggen klarar sig i en brand med explosionsartat antändningsförlopp. 

Utforska
 
 
 

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt användningsområde eller din bransch med DuPont™ SafeSPEC™
SafeSPEC™

Hitta rätt skyddsprodukter för gruvindustrin i SafeSPEC™.

Leta bland teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

Ta reda på var du kan köpa DuPont-produkter
Säljs här
Läs mer