Nomex® för räddningspersonal

 
 
 

Det skydd som alla hjältar förtjänar

 
 
 
 
 
 

Skyddsplagg tillverkade med DuPont™ Nomex® fiber skyddar dagligen brandmän som riskerar sina liv. Nomex® är en revolutionerande värme- och flamresistent fiber som reagerar i nödsituationer.  När Nomex® exponeras för extrem hetta genomgår fibern en reaktion som förändrar dess egenskaper så att den fångar upp mer energi i tyget. Det ger användaren värdefulla extra sekunders skydd mot värmeöverföring.

Dessutom bidrar Nomex® till att tillverkarna kan göra brandmännens skyddsplagg bekvämare.  Det kan faktiskt uppnå lägsta möjliga vikt med högsta möjliga skyddsnivå.  Det inneboende värme- och flamskyddet i Nomex® fiber går inte att tvättas eller nötas bort. Och med sin högre luftpermeabilitet kan Nomex® bidra till att minska risken för värmestress. 

De som ägnar sitt liv åt att skydda våra förtjänar bästa möjliga skydd.  Därför fortsätter vi att samarbeta med brandmän och tillverkare av skyddsdräkter för att utveckla innovationer som förbättrar brandmännens säkerhet.

 
 
 
 
 
 

Nomex® Nano och Nano Flex

Från att minska värmestress till att förbättra partikelbarriärer – Nomex® fortsätter att skapa nästa generations FR-lösningar.

Utforska
 
 
 

Nomex® för stationsplagg/ambulanspersonal

Det som finns under utryckningsutrustningen är viktigt. Stationsplagg tillverkade med Nomex® fiber har en inbyggd flamresistens och är otroligt lätta, vilket ger en idealisk kombination av komfort och hållbarhet.

Utforska
 
 
 

Nomex® för brandbekämpning vid skogsbrand

Nomex® ger bekvämt, flexibelt och överlägset värmeskydd i allt från byxor till overaller för brandmän som tar sig an även de mest extrema skogsbränderna.

Utforska