Nomex® för skydd vid skogsbrand

 
 
 

Betrodda skyddsplagg med Nomex® för brandmän

 
 
 

Skyddsplagg tillverkade med DuPont™ Nomex® fiber skyddar dagligen brandmän som riskerar sina liv vid skogsbränder. Nomex® är en revolutionerande värme- och flamresistent fiber som reagerar i nödsituationer, och det idealiska alternativet för brandbekämpningsutrustning. När Nomex® exponeras för extrem hetta genomgår fibern en reaktion som förändrar dess egenskaper så att den fångar upp mer energi i tyget. Det ger användaren värdefulla extra sekunders skydd mot värmeöverföring.

Dessutom bidrar Nomex® till att tillverkarna kan göra brandmännens skyddsplagg bekvämare. Det kan faktiskt uppnå lägsta möjliga vikt med högsta möjliga skyddsnivå. Och med sin högre luftpermeabilitet bidrar Nomex® till att minska risken för värmestress. 

Värme- och flamskyddet är inbyggt i Nomex® fiber – det går inte att tvätta eller nöta bort. De som ägnar sitt liv åt att skydda våra förtjänar bästa möjliga skydd. DuPont fortsätter vi att samarbeta med brandmän och tillverkare av skyddsdräkter för att utveckla innovationer som förbättrar brandmännens säkerhet.