Restoljor och föroreningar på Nomex® jämfört med flamresistent bomull/nylon

Artikel
Restoljor och föroreningar på Nomex® jämfört med flamresistent bomull/nylon
 
 
 
 
 
 

Nya föreskrifter främjar korrekt rengöring av skyddsutrustning
För att få det fullständiga skydd som erbjuds av flamresistent personlig skyddsutrustning (FR PPE) måste man se till att skyddsdräkterna underhålls och tvättas korrekt. Kvarvarande antändliga föroreningar på en FR PPE-skyddsdräkt kan öka brännskadorna om användaren exponeras för en värmerisk.

OSHA-föreskrifterna (Occupational Safety and Health Administration) kräver att arbetsgivare övervakar skötseln och underhållet av FR PPE, även om tvätt i hemmet väljs för att rengöra skyddsdräkter som används som personlig skyddsutrustning. OSHA utfärdade ett Letter of Interpretation som rör ansvaret för korrekt skötsel, underhåll, livslängd och kassering av PPE.  

OSHA fastställer att för att efterleva 1910.132 eller 1926.95 kan arbetsgivaren tillåta tvätt i hemmet, men arbetsgivaren kan inte bara instruera de anställda att följa tillverkarens instruktioner. 

För fullständig efterlevnad måste arbetsgivaren:

• Säkerställa att skyddsplagg som flamresistenta skyddsdräkter underhålls på rätt sätt.
• Säkerställa att den flamresistenta skyddsdräkten tvättas så att föroreningar inte påverkar skyddsdräktens prestanda.
• Regelbundet inspektera plagget för att säkerställa att det inte behöver repareras eller bytas ut.
• Utbilda de anställda om korrekta tvättprocedurer och tvättekniker, om arbetsgivaren använder tvätt i hemmet.
• Ansvarar för att tvätta de flamresistenta och ljusbågeklassificerade plaggen om inte alla ovanstående villkor kan uppfyllas.

Klara av föroreningar

Viss användningsområden för personlig skyddsutrustning och arbetsmiljöer kan vara mer krävande än andra för plaggen. Exempelvis är det vanligt att olje- och gasutvinning leder till mycket smutsiga FR PPE-plagg. Inbäddad jord och slitage är vanliga orsaker till att flamresistenta skyddsdräkter kasseras efter bara några månaders användning. I sådana fall är det viktigt att förstå föroreningarnas natur och hur de ska tvättas bort. En viktig del av en anläggnings riskbedömning, som krävs enligt OSHA, är att förstå det här och att välja det bästa alternativet för flamresistent personlig skyddsutrustning för att undvika potentiella problem med tvätten.

 
 
 
 
 
 

Prestandaskillnader efter dekontamination

Ett oberoende universitet genomförde en studie för att fastställa skillnaderna i fördelningen av restoljor på och i fibrerna efter förorening och dekontamination, och jämförde Nomex® med andra vanliga flamresistenta tyg.

Resultatet var att Nomex® fibrer höll kvar den lägsta mängden föroreningar, och att de flamresistenta bomulls-/nylonfibrerna höll kvar den största mängden föroreningar. Eftersom olja och andra föroreningar finns på ytan och inte penetrerar syntetiska fibrer som Nomex® är de enklare att få bort.2

Inga flamresistenta skyddsdräkter ska användas när de är förorenade med antändliga material, men syntetmaterial som Nomex® släpper ifrån sig jord lättare än flamresistenta skyddsdräkter av bomull.2

Nomex® ger aldrig upp

• Den starkt kristallina strukturen i Nomex® leder till större resistens mot jord.2
• Olja på Nomex® fibrer stannar på ytan.
• Studiens slutsats var densamma även efter fem cykler med förorening/dekontamination.2
• BSE-bilder (Back-Scattered Electrons) visar att förutom att oljan hamnar mellan bomullsfibrerna så penetrerar den bomullsfibern (lumen) och är svår att avlägsna, oavsett tvättmetod.2

 
 
 
 
 
 

Nomex® för enkel dekontamination

Oavsett förhållandena på en arbetsplats krävs korrekt rengöring och skötsel av den flamresistenta personliga skyddsutrustningen för att bibehålla skyddsdräktens fullständiga skydd. När du väljer personlig skyddsutrustning är det bra att överväga hur enkel den är att tvätta.

 
 
 
 
 
 

1 Den oberoende studien genomfördes av Department of Human Ecology, University of Alberta.

2 Mettananda, C.V.R. & Crown, E.M. (2009). Quantity and Distribution of Oily Contaminants Present in Flame-resistant Thermal-protective Textiles. Textile Research Journal 2010 80: 803. Published Online. DOI: 10.1177/0040517509346439.

FÖRSIKTIGHET! Den här specifika föroreningen kanske inte imiterar jord i alla situationer. Flamresistenta skyddsdräkter måste vara fria från alla antändliga föroreningar.