Nomex® Nano Flex: Beprövat skydd för brandmän


 
 
 
 
 
 

Brandförsvarsbranschen har haft ett starkt fokus på att skapa innovativa material för att skydda utryckningspersonal bättre. DuPont™ Nomex® Nano Flex är inget undantag. Det är tunt, lätt, töjbart och har en utmärkt partikelbarriär för skyddsplagg.

Nomex® Nano Flex är en elastisk nonwoven tillverkad av submikrona och naturligt flamresistenta kontinuerliga fibrer som ger:

 
 
 

DPT_Nomex_US-Refresh-Low-111_Image-2_120x120px.jpg
Hög grad av isolering från värme och låg värmekonduktivitet
DPT_Nomex_US-Refresh-Low-111_Image-3_120x120px.jpg
Stor filtreringseffektivitet och partikelspärrande förmåga
DPT_Nomex_US-Refresh-Low-111_Image-4_120x120px.jpg
Stor andningsförmåga och komfort
 
 
 

Nomex® Nano Flex ger ett betydande skydd mot rökpartiklar. Tester visar faktiskt att huvor och blandningar* tillverkade med Nomex® Nano Flex ger 99 procents partikelspärrande effektivitet, vilket är fyra gånger bättre än konventionella huvor – även efter 150 tvättar.
* 6,5 OSY Nomex® / 0,8 OSY Nomex® Nano Flex / 6,5 OSY Nomex®

Ytterligare tester genomfördes på det här huvorna för att besvara kvarvarande frågetecken kring huvans hållbarhet över tid och vid regelbunden användning.

Testresultat efter nio månaders användning

Efter nio månaders regelbunden användning vid brandbekämpning samlades huvorna in och testades. Huvorna förblev intakta och visade begränsade tecken på slitage, vilket betyder att Nomex® Nano Flex behåller sin förmåga att blockera artiklar även efter nio månaders regelbunden användning!

Testresultat efter 250 på- och avtagningar

För att testa huvornas hållbarhet ytterligare genomfördes ett test på två lokala brandstationer efter att huvorna hade tagits på och av 250 gånger. Huvor från tre olika tillverkare användes, med olika design, både med och utan kviltning. Varje test bestod av 250 cykler med på- och avtagning, följt av en NFPA 1851-rekommenderad tvätt och torkning i 10 cykler. Trots allt detta behåll huvorna sina skyddande egenskaper.

Testresultat för rökrester efter tvätt
Fallstudier genomfördes på huvor med Nomex® Nano Flex för att besvara följande frågor:

Fall 1: Avlägsnar tvättning partiklar från barriärlagret i partikelspärrande huvor?
Fall 2: Om det kan finnas vissa farliga kemikalier i huvor med Nomex® Nano Flex under normala förhållanden utan bränder efter regelbunden användning och tvätt.

Fall 1 – Visuell granskning före och efter tvätt
Situation: En prototyphuva med Nomex® Nano Flex bars på en utbildningsanläggning under en 40-minuters övertändningsövning och skickades sedan till DuPont™ för testning.  

Resultat: Nedan visas prover från huvan sedda under 5x mikroskop före och efter tvätt.

 
 
 

Huvans yttre lager vid leverans
Huvans yttre lager vid leverans
Huvans yttre lager efter tvätt
Huvans yttre lager efter tvätt
Nomex® Nano Flex skyddslager mot partiklar vid leverans
Nomex® Nano Flex skyddslager mot partiklar vid leverans
Nomex® Nano Flex skyddslager mot partiklar efter tvätt
Nomex® Nano Flex skyddslager mot partiklar efter tvätt
 
 
 

Fall 2 – Analys av partikelspärrande huvor för förekomst av 12 kemikalier
Situation: Tre kommersiellt tillgängliga huvor med Nomex® Nano Flex användes och tvättades av verksamma brandmän i omkring nio månader, och skickades sedan till DuPont™ för analys.

Resultat: Prover från huvorna analyserades avseende kemiska ämnen som brandmän ofta exponeras för. Se resultatet nedan.

 
 
 
 
 
 

Den här tekniken är avsedd att bidra till att minska brandmännens exponering för partiklar, och göra så att tillräckligt med fukt och luft kommer in för att optimera komforten och minimera risken för värmestress.

För att köpa huvor tillverkade med Nomex® Nano Flex, besök:

 
 
 

Alpex Protection

Parc d'activités Stelytec Zone B8
F-42400 SAINT-CHAMOND
France
+33 (0)4 77 53 88 56
www.alpex.fr/home

Alpex Protection
Bristol Uniforms Ltd

Wathen Street Staple Hill
Bristol BS 16 5LL
United Kingdom
+44 117 956 31 01
enquiries@bristoluniforms.co.uk
www.bristol-uniforms.com

Bristol Uniforms Ltd
Fuchshuber Techno-Tex GmbH

Wilhelmstrasse 160-164
BSU Gewerbepark 72805 Lichtenstein
Germany
+49 71 29 69 15-0
info@fttex.com
www.fttex.com

Fuchshuber Techno-Tex GmbH
PGI Safety Ltd

Unit 5, Albert Edwards House,
The Pavilions, Preston, PR2 2YB, United Kingdom
+44 (0)1772 379949
info@pgi-safety.com
www.pgi-inc.com

PGI Safety Ltd
HUBERT SCHMITZ GmbH S-GARD® Schutzkleidung

Aphovener Straße 75-77
52525 Heinsberg
Germany
+49 2452 9909-30
bruno.schmitz@s-gard.de
www.s-gard.de

HUBERT SCHMITZ GmbH S-GARD® Schutzkleidung
Viking Life-Saving Equipment A/S

Saedding Ringvej P.O. Box 3060
6710 Esbjerg V
Denmark
+45 76 11 81 00
viking@viking-life.com
www.viking-life.com

Viking Life-Saving Equipment A/S
Heinrich Vorndamme O.H.G.

Teichweg 6 Postfach 2355
32805 Horn-Bad Meinberg
Germany
+49 52 34 89 66 0
info@isotemp.de
www.isotemp.de

Heinrich Vorndamme O.H.G.
 
 
 

Ansvarsfriskrivning: DuPont är tillverkaren av Nomex® Nano Flex och utformar och tillverkar inte huvor för brandmän. Den här information motsvarar vår nuvarande kunskap om ämnet brandmanshuvor och kan komma att ändras om ny kunskap blir tillgänglig. Du ansvarar själv för att undersöka andra informationskällor i ämnet som är mer inriktade på din produkt och dess avsedda användning.

Bränder kan bete sig mycket olika. Därför är det mycket svårt att generera data som representerar alla de möjliga kemiska resterna i brandmäns personliga skyddsutrustning, inklusive huvor med partikelbarriär. Typerna och nivåerna av föroreningar i en smutsig huva kan variera betydligt. Förhållandena i dessa fallstudier är eventuellt inte typiska för de förhållanden som uppstår i dina verkliga situationer.

Vi söker ständigt efter riktlinjer från NFPA-projektet ”How Clean is Clean” för att identifiera vad som krävs för att på rätt sätt rengöra personlig skyddsutrustning.

Användaren är ensam ansvarig för tolkningar av de testdata som tillhandahålls av DuPont och som ingår i det här materialet, samt för alla slutsatser och konsekvenser avseende förhållandet mellan testdata och verkliga brandincidenter. EFTERSOM VI INTE RÅDER ÖVER ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN GER DUPONT INGA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH DUPONT ÅTAR SIG INGET ANSVAR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DENNA INFORMATION. Denna information är inte avsedd för användning av användaren i annonsering, marknadsföring, publicering eller annan kommersiell användning, och utgör ingen verksamhetslicens, och är inte avsedd att föreslå intrång i befintliga varumärken eller patent.