PPE-lösningar för olje- och gasbranschen

PPE-lösningar för olje- och gasbranschen  • Skydd för alla uppgifter
  • Utforska våra varumärken
  • Artiklar och fallstudier
 
 
 
 
 
 

För alla har någon som vill att de ska komma hem säkert.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borrning, produktion och raffinering av olja och gas innebär högriskuppgifter under extrema förhållanden

För att förbli konkurrenskraftiga välkomnar olje- och gasföretagen ny teknik och fokuserar på att förbättra produktiviteten och effektiviteten från oljeplattformar till petrokemiska raffinaderier.

Arbetare inom olje- och gasbranschen utför många högriskuppgifter som innebär potentiella bränder, mekaniska faror och exponering för ett brett spektrum av farliga kemikalier. I vissa fall utförs dessa högriskuppgifter under extrema väderförhållanden och på avlägsna platser.

Som ett resultat möter arbetare inom olje- och gasbranschen flera risker på arbetsplatsen i en mycket dynamisk arbetsmiljö, och HSE-chefer har många uppgifter att ta hand om. 

DuPont erbjuder ett brett utbud av lösningar för personlig skyddsutrustning för att hantera sådan risker. De inkluderar: Nomex®-plagg för brandrisker; Tyvek®-plagg för skydd mot fina partikelfaror och vätskesprut på låg nivå; Tychem®-plagg, handskar och tejp för skydd mot koncentrerade kemikalier, samt handskar tillverkade med Kevlar® för skydd mot skärning och många olika risker. DuPont-experter finns också tillgängliga för att arbeta sida vid sida med HSE-chefer, för att förenkla processen för att korrekt anpassa personlig skyddsutrustning till de risker som dina anställda står inför.

 

 

 
 
 
 
 
 

    Skydd för alla uppgifter

 
 
 

DPT_Chemical_protection_2x_final.png
Skydd mot ett stort antal kemikalier och partiklar
DPT_Cut_2x_icon_v2.png
Branschledande skärprestanda
DSF-Arc-heat-flame-resistance-icon-120x120px@2x.png
Skydd mot ljusbåge samt värme- och flamresistens
DSF-High-temperature-icon-120x120px@2x.png
Bättre skydd vid längre exponeringar och högre temperaturer

DSF-Resists-tears-icon-120x120px@2x.png
Riv- och nötningsbeständigt
DSF-Long-lasting-icon-120x120px@2x.png
Extremt hållbara och långvariga skyddslösningar
DSF-Washing-machine-icon-120x120px@2x.png
Inbyggt skydd som inte kan tvättas eller nötas bort