Vad är ljusbåge?

 
 
 

Ljusbåge är en av de mest allvarliga och minst förstådda riskerna med elektricitet. En ljusbåge är en kontinuerlig elektrisk urladdning av starkström som flödar genom luften mellan två ledare. Detta genererar ett mycket starkt ultraviolett ljus och intensiv värme. En ljusbåge är vanligen orsakad av en kortslutning. Detta kan ibland bero på tekniska funktionsfel i elektrisk utrustning (t.ex. felaktig installation, damm, korrosion, orena ytor och ibland bara vanligt slitage. I de flesta fall beror dock kortslutningar på den mänskliga faktorn (t.ex. att en arbetare berör fel yta med en mätsond, eller att ett verktyg slinter).

VILKA KONSEKVENSER KAN EN LJUSBÅGE HA?

Beroende på hur svår ljusbågen är samt ljusbågsströmmen, varaktigheten och avståndet kan den orsaka följande:

  • Stark hetta i ljusbågen, upp till 20 000 °C, som orsakar brännskador på arbetarens hud och kropp.
  • Brand som kan skada arbetaren och omgivningen på arbetsplatsen.
  • En ljusbågsexplosion med en sprängkraft på upp till 1 000 kg/m2 som slungar ut smälta metallpartiklar, trasiga delar från förstörd utrustning och andra komponenter med väldig hastighet så att arbetaren kan skadas.
  • Ljudbang (upp till 140 dB – lika högljutt som ett skott från ett skjutvapen) – som kan skada arbetarens hörsel.
  • Ultraviolett ljus från explosionen som kan skada arbetarens syn.

Konsekvenserna för människor som arbetar med eller i närheten av elektriskt matad utrustning beror främst på hur mycket händelseenergi som når kroppsytan, vilket beror på avståndet från bågen. Den främsta risken för den exponerade är brännskador på huden.

NÄR UPPSTÅR LJUSBÅGAR?

En ljusbåge kan uppstå närhelst och varhelst det finns elektriskt matad utrustning. Vid underhåll och reparation kan en ljusbåge uppstå om utrustning av någon anledning inte kan göras strömlös.

 
 
 

Se hur Nomex® kan rädda livet på arbetare som exponeras för effekter av en ljusbåge

 
 
 

Arc-Man®        

Se hur flamresistenta plagg klarar olika provningsvillkor och vilken brännskada som förutsägs i samband med vardera. 

Utforska
 
 
 

Fyrapunktsmetodiken för bedömning av ljusbågsrisker

Fyrapunktsmetodiken har ett helhetsperspektiv till ljusbågsrisk och -skydd som förenklar riskbedömningen till fyra steg.

Utforska
 
 
 

Standard för skydd mot ljusbåge

Se varför CE-märkning, normer och föreskrifter är viktiga kriterier när du väljer personlig skyddsutrustning (PPE).

Utforska