Skydd för kärnkraftsindustrin

 
 
 

Eftersom så många risker föreligger och på grund av riskerna för radioaktiv kontaminering erbjuder DuPont ett brett sortiment med nukleära skyddsplagg

 
 
 

SKYDD MOT RISKER MED RADIOAKTIVT KONTAMINERADE PARTIKLAR ELLER KONTAMINERAD VÄTSKA

Skydd mot radioaktiva risker kan delas in i två huvudgrupper: skydd mot risker med joniserande strålning och skydd mot risker med radioaktiva partiklar eller vätskor.

Material i engångsskyddsplagg skyddar inte mot joniserande strålning (t.ex. gammastrålning, röntgenstrålar eller radioaktiva alfa- eller betapartiklar). Standardprotokollet som används för att reducera strålningsexponeringen är tid, avstånd och avskärmning. För skyddsplagg kan begränsad avskärmning tillhandahållas av specialplagg som innehåller blybaserade material. DuPont erbjuder inte specialdesignade skyddsdräkter som skyddar mot joniserande strålning.

För risker associerade med radioaktiva partiklar eller vätskor är lämpliga skyddsdräkter designade att minimera penetration av radioaktiva material och därmed även hålla hudkontakt och kontakt med kläder som bärs under till ett minimum. De här plaggen är avsedda att användas i ett potentiellt drabbat område och sedan snabbt tas av och kasseras så att långtidsexponering för radioaktivt kontaminerade material minimeras när potentiellt drabbade områden lämnas och för att förhindra kontaminering av andra områden.

Skyddskläder mot radioaktiv kontaminering och standarden SS-EN 1073-2

Kemiska skyddsdräkter är avsedda för engångsbruk, så att risken för korskontaminering med radioaktiva partiklar kan minimeras.

DuPont erbjuder specialdesignade plagg som skyddar mot radioaktiva partiklar och vätskor. Särskilda material, sömkonfigureringar och plaggets design ska specificeras med utgångspunkt från faran.

I allmänhet är det bättre att täcka större delar av kroppen:

Skyddsoveraller med luva (med fastsatta sockar) hjälper till att skydda hela kroppen mot radioaktiva material.

Skyddsdräkterna DuPont™ Tyvek® 500 Xpert, Tyvek® 600 Plus, Tyvek® 800 J, Tychem® 2000 C Standard, och Tychem® 6000 F Standard har testats enligt SS-EN 1073-2 som skyddsplagg mot radioaktiv kontaminering.

 
 
 
 
 
 

Tyvek® skyddsplagg

Tyvek® bidrar till en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort för anställda inom industri och miljöer där skydd mot föroreningar krävs, till exempel tillverkning, läkemedel, fordon och samhällsservice.

Utforska
 
 
 

Teknisk rapport om radioaktiva risker

Läs mer om risker med kontaminerade partiklar eller vätskor

Hämta broschyren

Case Study

UKAEA protective clothing developed with DuPont.

Utforska
 
 
 

Skär- och mekanikskydd

Bara DuPont™ Kevlar® kan skydda mot flera risker och samtidigt hålla personalen bekväm. Och DuPont kan hjälpa till att vägleda dig genom de nya standarderna, innovationsmöjligheter och mer.

Utforska
 
 
 

Skydd mot ljusbågar

DuPont™ Nomex® tyg erbjuder bekväma värmeresistenta skyddslösningar med lätt vikt som uppfyller eller överträffar de globala standarderna för skydd mot ljusbågar, värme och flammor.

Utforska
 
 
 

Värme- och flamskyddsprodukter

Nomex® erbjuder en testad och beprövad portfölj med skyddslösningar som uppfyller och överträffar de globala standarderna för skydd mot värme, flammor och ljusbågar.

Utforska