Nomex® säkerhet för kemikalie- och läkemedelsindustrin


 
 
 

Anställda som arbetar inom kemikalie- och läkemedelsindustrin stöter på många potentiella risker i det dagliga arbetet. De mer uppenbara riskerna uppstår när man kommer i kontakt med kemiska ämnen, biologiska medel och läkemedel. Och därutöver måste även arbetsplatsfaror beaktas – den potentiella risken för brand och explosion är överhängande när man hanterar brandfarligt material.

Arbetsplatsriskerna som kan leda till brand, explosion eller termisk nedbrytning i en anläggning kan inträffa i praktiskt taget varje steg i den kemiska processen och tillverkningen. Det kan orsakas av brandfarlig atmosfär såsom gaser, vätskor, ångor och damm som potentiellt kan antändas. Alternativt kan det potentiellt finnas flera antändningskällor i en anläggning såsom elektrisk utrustning, elektrostatisk gnistladdning och mekanisk friktion som leder till värmavgivning, för att enbart nämna några. Dessa antändningskällor måste kartläggas och minskas om möjligt. Lämplig personlig skyddsutrustning ska också specificeras för att minska risken för allvarliga skador om en risksituation skulle uppstå.

Beprövat skydd

Flamresistenta plagg tillverkade av Nomex® ger beprövat skydd mot intensiv hetta och flammor, stänk av smält metall eller kemikalier, och kan därför utgöra ett effektivt skydd på arbetsplatser inom kemikalie- och läkemedelsmiljöer. För barriärskydd mot genomträngning av farliga kemikalier finns även specialutformade laminerade eller ytbelagda Nomex®-tyger.

Och eftersom värme- och flamresistensen är inbyggd i Nomex® fiber kan den inte tvättas ur eller nötas bort.

 
 
 

Skydd för kontrollerade miljöer och renrum

DuPont erbjuder hela spektrumet med skyddsdräkter och tillbehör för renrum, för bättre säkerhet, komfort, skydd mot förorening och mer.

Utforska
 
 
 

Nomex® för laboratorieskydd

Flamresistenta plagg tillverkade med DuPont™ Nomex® bidrar till att minimera potentiella brännskador vid kortvarig exponering för flammor, och ger värdefull flykttid.

Utforska