Nomex® för laboratorieskydd


 
 
 

Nomex® har den värmeprestanda som bidrar till att hålla laboratoriepersonalen säker från bränder med explosionsartat antändningsförlopp.

 
 
 

Flamresistenta plagg tillverkade med DuPont™ Nomex® bidrar till att minimera potentiella brännskador vid kortvarig exponering för flammor, och ger värdefull flykttid. Efter en tragisk dödsolycka vid ett universitetslaboratorium började många undervisnings- och industrilaboratorium i hela Nordamerika att använda Nomex® som personlig skyddsutrustning.

 
 
 
 
 
 

Arbetsplagg av vanliga fiber som bomull, nylon och polyester (ensamma eller i blandningar) är inte utformade för att skydda mot brandrisker, och är inte lämpliga som flamresistenta kläder för laboratoriearbete. Om bomull exponeras för en flamma kan det antändas och fortsätta att brinna. Nylon och polyester kan antändas, brinna, smälta och även fastna på användarens hud.

När du arbetar i ett laboratorium är det viktigt att förstå säkerhetsriskerna och säkerhetskraven innan du väljer skydd. 

Del av ett allmänt säkerhetsprogram

De flesta tillsynsmyndigheter vet att enbart personlig skyddsutrustning (PPE) inte kan eliminera alla skaderisker. Den måste ingå i ett allmänt säkerhetsprogram. Det påpekas i amerikanska OSHA (Occupational Safety and Health Administration) i bilaga B av 29 CFR 1910, delavsnitt I: "Man bör inte lita enbart på personlig skyddsutrustning som skydd mot faror, utan den bör användas tillsammans med maskinskydd, tekniska kontroller och metoder för ljudkontroll vid tillverkning."

Vikten av farobedömningar

OSHA noterar dessutom i 29 CFR 1910.132 att valet av personlig skyddsutrustning måste baseras på en farobedömning av arbetsplatsen. När farobedömningen visar att det finns risk för brandrelaterade skador bör lämplig skyddsutrustning för laboratorier väljas. Exempelvis kan brandresistenta labbrockar vara lämpliga när risken för brand är placerad ovanför användarens midja, men labbrockar kanske inte är lämpliga om brandhotet finns nedanför midjan eller kommer från golvet.

Om branden uppstår på golvet eller runt användarens ben kan flammor och het luft stiga upp under labbrocken (och tröjor som inte har stoppats in i byxorna), med en ökad sannolikhet för ytterligare brännskador på huden om underkläderna fattar eld. I sådana fall bör en kombination av en flamresistent tröja och flamresistenta byxor, med tröjan instoppad i byxorna, eller en flamresistent overall i ett stycke, övervägas för att skydda både den övre och nedre delen av kroppen.

Plagg som matchar farorna

Om farobedömningen för arbetsplatsen kommer fram till att det finns en risk för brand bör man överväga plagg tillverkade av flamresistenta material som Nomex® IIIA eller DuPont™ Protera®. En flamresistent labbrock kanske inte ger tillräckligt skydd jämfört med personlig skyddsutrustning som overaller eller byxa och tröja (vilka båda ger ett mer fullständigt kroppsskydd), eller flamresistenta dräkter mot kemiska stänk (som DuPont™ Tychem® 6000 FR).

Flamresistenta plagg bidrar till att minimera potentiella brännskador vid kortvarig exponering för flammor. De flesta flamresistenta plagg är designade för att ge användaren tid att fly från området där branden inträffar. Skyddsplagg kan inte förhindra alla brännskador.

Ytterligare överväganden

Plaggens skyddsprestanda kan optimeras genom rätt urval, vård, underhåll och lager. Flamresistent personlig skyddsutrustning ska rengöras och inspekteras regelbundet för att avlägsna antändningsbara föroreningar, och repareras enligt tillverkarens specifikationer. I situationer med stor värmeexponering kan plagg tillverkade av nylon, polyester och polypropylen som bärs under flamresistent personlig skyddsutrustning smälta och fastna på huden. Plagg som bärs under flamresistent personlig skyddsutrustning ska vara tillverkade av material som inte smälter för att maximera värmeprestandan och minimera risken för brännskador.