Nytt namnsystem för Nomex®

 
 
 

Nomex® – nya namn, samma beprövade prestanda

Som ett direkt svar på de insikter som samlats in från slutanvändare i hela världen introducerar DuPont ett globalt konsekvent namnsystem som på ett enklare sätt återspeglar skyddet, varaktigheten, komforten och prestanda för DuPont™ Nomex®-lösningarna. 

Nu blir det enklare än någonsin för säkerhetschefer inom branscherna olja och gas, samhällsnytta och gruvdrift, tillverkning och transport samt räddningsarbete att specificera den mest lämpliga Nomex®-lösningen som uppfyller behovet av personlig skyddsutrustning (PPE) för de anställda – oavsett var i världen de befinner sig.

Trots att många av produktnamnen du känner till ändras, kan du vara helt säker på att egenskaperna och prestanda för dessa Nomex®-lösningar förblir desamma. Enkelt uttryckt gör vi produktnamnen inom vår globala portfölj konsekventa över hela världen, så att de blir enklare att specificera i alla regioner. Det blir också enklare att föra ut alla nya innovationer inom flamresistens- och ljusbågsskyddslösningar på marknaden.

 
 
 
 
 
 

Nomex® tyglösningar

Nomex® beprövade och erkända prestanda finns nu i lätta, bekväma tyger med hög andningsbarhet som uppfyller eller överträffar internationella standarder för skydd och prestanda. Med Nomex® tyg kan du möta alla jobb med tillförsikt, från ljusbåge till värme och flammor.

Utforska
 
 
 

Provad för de risker du utsätts för

Thermo-Man® är världens mest avancerade utvärderingssystem i naturlig storlek för termiska brännskador. Våra Thermo-Man®-enheter använder toppmodern teknik för att demonstrera vilken hållbarhet och överlägsen flamresistens Nomex® ger jämfört med andra flamresistenta lösningar.

Se Thermo-Man® ”in action”
 
 
 

Tekniska videor om Nomex® ljusbåge

Se hur flamresistenta skyddsdräkter klarar olika provningsvillkor och vilken brännskada som förutsägs i samband med alla dessa i vår videosamling.

Utforska