KEMISKT SKYDD FÖR MILITÄR OCH POLIS

 
 
 

Ger kemiskt skydd åt våra beskyddare

Många militär- och polisscenarier kräver effektivt kemiskt skydd. DuPont tillhandahåller detta med sina varumärken Tychem®, Tyvek® och Nomex®.

Våra skyddskläder är skräddarsydda för att skydda mot många olika faror och ger kemiskt skydd för militär och polis i situationer när de exempelvis är först på plats, räddar offer, begränsar utsläpp, samlar bevis, avlägsnar kroppar och sanerar platser.

Det finns i princip två olika typer av dräkter: gastäta och gaspermeabla. Gastäta dräkter har en impermeabel barriär som skyddar användaren mot faror, medan gaspermeabla dräkter kan andas och låter kroppsfukt cirkulera genom plagget. DuPont engagerar sig i att skydda mot CBRN risker (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära) och har speciellt utvecklat Tyvek® och Tychem® overaller och Nomex® lösningar för en hög nivå av skydd.

DuPont™Tyvek®

Tyvek® overaller ger skydd, hållbarhet och komfort som personal som exponeras för farliga torra partiklar, aerosoler och lätta vätskestänk behöver för att kunna fokusera på sin uppgift. Tack vare partikelbarriären med hög prestanda, en extremt låg luddningsnivå och kontamineringsfrihet är plagg av Tyvek® särskilt lämpliga för kriminaltekniker och när brottsplatser ska skyddas mot kontaminering från användaren eller dräkten och mot korskontaminering.

DuPont™Tychem®

Tychem® plagg är tillverkade av ett material med en högteknologisk barriär och testas mot en lång rad farliga substanser för att fastställa permeationsprestandan, vilken är kritisk för material som utsätts för farliga kemikalier. DuPont har utvecklat materialet för att skydda räddningspersonal och de som är först på plats mot farliga vätskor, ångor, gaser och partiklar. Dessa tuffa, lätta plagg är riv- och nötningsbeständiga och fortsätter att skydda applikationen eftersom barriären förblir intakt. Det finns en rad lösningar beroende på vilken typ av hot och vilken nivå av skydd som krävs. Tychem® 6000 F dräkter är specialutvecklade för skydd mot giftiga kemikalier, korrosiva vätskor och militära krigsmedel.

DuPont™ Nomex®

Nomex® används tillsammans med andra material för att ge en luftpermeabel skyddsdräkt som är bekvämare för användaren samtidigt som den skyddar mot värme och CBRN risker. DuPont utvecklade en ny teknikplattform under Nomex® LS som gör Nomex® materialet lättare och starkare, med särskild fokus på kombinerade förbättringar av nötnings- och rivbeständigheten. Introduktionen av lätta Nomex® LS material tar både användarvänlighet och skydd till en ny nivå.

 
 
 

VARUMÄRKE

DuPont™ Tychem® garments help protect industrial and public sector workers with

Tychem® skyddskläder | DuPont

Läs mer
Tyvek® Protective Apparel by DuPont helps safeguard workers in many industries.

Tyvek®-skyddskläder

Läs mer