SKYDD MOT KEMISKA OCH BIOLOGISKA FAROR

General
Biologisk skyddsdräkt
 
 
 

Skyddad mot kemiska och biologiska faror med dräkter från DuPont

De biologiska farorna blir ständigt fler och fler. Enligt europeisk lagstiftning finns det särskilda krav på klädmaterial som används som skydd mot smittsamma ämnen. En bedömning av prestandan hos skyddsoveraller enligt dessa kriterier, som en del av riskbedömningen, kan bidra till att underlätta valet av rätt personlig skyddsutrustning för att minska infektionsrisken.

Strikt medicinsk behandling av infektioner är nödvändig för att förhindra spridning av mycket smittsamma sjukdomar och det är huvudsakligen brist på sådan strikt behandling i de länder som drabbades värst av det senaste ebolautbrottet som bär ansvaret för situationens allvar. I länder med hög standard på den offentliga vården är smittorisken generellt mycket lägre.

Användning av personlig skyddsutrustning är en nödvändig del av smittkontroll för människor som ansvarar för vård, behandling, transport, förebyggande åtgärder och dekontaminering, inte enbart för sin egen säkerhet utan också för omgivningen.

DuPont Personal Protection erbjuder skyddsdräkter som täcker alla de klassificerade riskgrupperna för biologiska faror i plagg av typerna 6 till 3.  Beroende på typen av biologiskt ämne, exponeringsnivåer, arbetets karaktär och infektionsrisken bör materialets barriärprestanda testas mot relevant infektionsämne. Typen av söm och materialets mekaniska robusthet måste också beaktas.

Det räcker dock inte med att bara använda skyddskläder. Dräktens skyddseffekt kan endast säkerställas om plagget tas på och av på rätt sätt och om arbetsprocedurerna följs. DuPont kan tillhandahålla informationssupport om på- och avklädning videor som kan användas för att utbilda personal.

 
 
 

VARUMÄRKE

DuPont™ Tychem® garments help protect industrial and public sector workers with

Tychem® skyddskläder | DuPont

Läs mer
Tyvek® Protective Apparel by DuPont helps safeguard workers in many industries.

Tyvek®-skyddskläder

Läs mer