Skydd mot biologiska risker

Skydd mot biologiska risker

 
 
 

Säkra och tillförlitliga skyddskläder är grundläggande för att förhindra infektioner och spridning av bakterier, oavsett om det handlar om jordbruk, livsmedelsindustrin, avfallshantering, återvinning, avloppssystem eller räddningstjänst.

Vad är biologiska agens?

En mer omfattande definition återfinns i EU-direktivet 2000/54/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet. "Biologiska agens" avser mikroorganismer som bakterier, virus och svampar. Biologiska agens syftar i detta direktiv även på biologiska material, inklusive dem som har blivit genetiskt modifierade. Poängen är att dessa substanser kan vara sjukdomsframkallande, allergiframkallande eller giftiga. Biologiska agens påverkar människors hälsa allvarligt på många olika sätt, från relativt lindriga allergiska reaktioner till allvarliga medicinska tillstånd, inklusive dödsfall.

Biologiska risker och personlig skyddsutrustning

Det är absolut grundläggande att människor som ansvarar för infektionskontroll, vård och omsorg, sjukdomsbehandling, transport, preventiva åtgärder och sanering använder personlig skyddsutrustning, inte bara för egen säkerhet, utan även för omgivningens säkerhet. Riskbedömningar måste genomföras för att avgöra riskerna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

  • Typ av smittoämne
  • Typ av aktivitet
  • Typ av kontakt med biologiska agens
  • Desinfektionsprocess

DuPont Personal Protection erbjuder skyddsdräkter som täcker in de fyra grupper som klassificeras som riskutsättande gällande biologiska faror inom klädtyperna 6 till 3. Beroende på typ av biologisk agens, exponeringsnivå, typ av arbete och infektionsrisk ska tygets skyddsförmåga mot relevant smittoämne beaktas. Typen av söm och materialets mekaniska robusthet måste också tas i beaktande.

 
 
 

PRODUKTER

Tychem®-produkter
Utforska
Tyvek 600® Plus
Utforska
Tyvek 800® J
Utforska
 
 
 

Webbseminarium

Allt du behöver veta om biologiskt skydd (EN 14126)

Titta nu
 
 
 

Branscher

Räddningsarbete

Läs mer

Jordbruk

Läs mer

Livsmedelsindustri

Läs mer

Så hanterar DuPont coronaviruspandemin

Läs mer
 
 
 
 
 
 

Fler resurser

DuPont Personal Protection produktkatalog
Läs mer
Skydd mot smittoämnen – broschyr
Läs mer
Skyddskläder för fågelinfluensa
Läs mer