Hur DuPont agerar på grund av coronaviruset (Covid-19) – förebyggande åtgärder och kontroll

Mar, 24 2020
Press Release
Hur DuPont agerar på grund av coronaviruset (Covid-19) – förebyggande åtgärder och kontroll
 
 
 
 
 
 

På DuPont följer vi noga den pandemi som coronaviruset (COVID-19) sprider över världen. Vi vidtar en rad åtgärder för att informera våra medarbetare, kunder och samhällen som vi verkar i om hur krisen utvecklar sig.

Vår främsta prioritet är våra medarbetares hälsa och säkerhet. Vi har krishanteringsteam på plats på såväl koncernnivå som regionalt och lokalt, vilka aktivt och dygnet runt övervakar, förbereder och hanterar hur vi ska agera gällande COVID-19. Vi inför säkerhetsplaner och -protokoll som baseras på Världshälsoorganisationens (WHO) och det amerikanska smittskyddsinstitutets (Centers for Disease Control, CDC) riktlinjer och rekommendationer för att förhindra spridningen av viruset.

I takt med att viruset sprider sig uppdaterar vi våra reserestriktioner och tar fram nya riktlinjer för att säkerställa våra kunders behov. Samtidigt vidtar vi också säkerhetsåtgärder för att begränsa spridningen av smittan på våra anläggningar och kontor. Vi har bland annat vidtagit följande åtgärder:

  • Vi skjuter upp allt internationellt resande och begränsar annat resande till enbart de viktigaste affärsresorna.
  • Obligatorisk självkarantän för medarbetare som kan ha utsatts, eller riskerar att utsättas, för viruset.
  • Begränsad tillgång till våra anläggningar.
  • Städningen på alla våra anläggningar utförs mer noggrant och oftare.
  • Vi uppmuntrar våra medarbetare att hålla avstånd till andra personer, tvätta händerna på rätt sätt och vidta andra lämpliga åtgärder gällande hygienen.
  • Vi ställer in allt deltagande i stora möten, både internt och externt.
  • Vi begär att de medarbetare som har möjlighet till det att arbeta hemma.

Vi är dessutom stolta över att DuPont Safety arbetar oförtrutet för att hjälpa dem som är direkt påverkade av viruset, exempelvis vårdpersonal och räddningspersonal. Tusentals medarbetare på DuPont arbetar dygnet runt på alla håll i världen för att öka tillverkningskapaciteten av våra skyddsdräkter, för att kunna uppfylla den höga efterfrågan som finns i dagsläget. Vår tillverkning av Tyvek® sker dygnet runt och de nio globala tillverkningsanläggningarna som tillverkar skyddsdräkter arbetar också övertid för att öka kapaciteten. Vi har ett stort nätverk med lång erfarenhet inom tillverkning, som nu arbetar för fullt och prioriterar de behov som finns hos vårdpersonal i de regioner som påverkats mest av coronaviruset.

Våra fokuserade och kompetenta team hanterar denna globala hälsokris fortlöpande. Vi är väl förberedda på att ta oss igenom dessa utmaningar och utgår i allt vi gör från våra kärnvärden (Säkerhet & Hälsa, Respekt för varandra, Skydda vår planet och Etiskt affärsmannaskap).

Mer information om våra lösningar för personlig skyddsutrustning finns i:
Tekniskt meddelande: Coronavirus (Covid-19) | PDF
DuPont Personal Protection COVID-19 Slutanvändarbrev | PDF 
Vägledning för rengöring/desinfektion av Tychem® skyddsdräkter vad gäller COVID-19
Vägledning för tvätt och desinfektion av skyddskläder som tillverkats med DuPont™ Nomex® och DuPont™ Kevlar®
Ökat antal fall av marknadsföring av falska Tyvek®-skyddsplagg
Reducing COVID-19 transmission in areas with FR hazards 
 
 
 
 
 
 

Presskontakt:

Dan Turner

Corporate Media Relations

+1 302-996-8372

daniel.a.turner@dupont.com