SNCF samarbetar med DuPont för att ta fram innovativa engångsoveraller som skyddar underhållsarbetare vid järnvägen

Fallstudie
Fallstudie
I egenskap av långsiktig SNCF partner har DuPont Protection Solutions utvecklat Tyvek® 500 HV, 2-i-1-overall som skyddar mot biologiska risker och risker vid arbete vid järnväg
 
 
 
SNCF collaborates with DuPont to develop innovative disposable coveralls to protect railway maintenance workers
 
 
 

SNCF samarbetar med DuPont för att ta fram innovativa engångsoveraller som skyddar underhållsarbetare vid järnvägen.

SNCF, Frankrikes statsägda järnvägsföretag, behöver skydda sina underhållsarbetare mot risker, från påkörningsolyckor till potentiellt skadliga substanser såsom vattenbaserade oorganiska kemikalier. De vände sig till DuPont Protection Solutions för att i samarbete ta fram en ny overall som skulle uppfylla deras krav. Resultatet är den innovativa Tyvek® 500 HV, en engångsoverall som kombinerar kemiskt skydd, biologiskt skydd och antistatbehandling med hög synbarhet.

 
 
 
Tyvek® 500 HV is a disposable coverall that combines chemical, biological and antistatic protection
 
 
 

Utmaningar med säkerhet


SNCF har 38 underhållscenter utspridda i Frankrike. Lokomotivdepån, som är en del av företagets "Maintenance and Traction Establishment" (MTE), ligger centralt nära järnvägsstationen i Limousin och utför lättare underhåll på TER-regionaltågen. För att kunna garantera personalens säkerhet vid underhåll i högriskområden behövde SNCF skyddskläder som kombinerar hög synbarhet med bra skydd mot kemikalier.

 
 
 
An SNCF railway worker wears Tyvek® coveralls to stay safe on the job
 
 
 

Underhållsdepån i Limousin är full av rörelse med sina 450 anställda – varav 150 dagligen arbetar utomhus och i verkstaden med reparationer och schemalagda underhållsåtgärder. Under sina skift kan personalen behöva utföra arbete nära järnvägsspår som är i trafik. För att skydda personalen från dessa risker ville säkerhetscheferna
ge dem overaller av typ 5 eller 6, som ger hög synbarhet i enlighet med SS-EN ISO  20471 (Skyddskläder med förhöjd synbarhet (Varselklädsel), klass 3/3) och en kemisk barriär mot många lågkoncentrerade vattenbaserade oorganiska kemikalieprodukter och små farliga partiklar.  

 
 
 
Tyvek® is designed for protection and comfort
 
 
 

Overallerna behövde också ge skydd mot biologiska faror: detta är mycket viktigt för personal som inspekterar tåg efter en kollision med djur eller människor. För en ge en ännu högre säkerhet fick overallerna inte ha någon huva, eftersom personalen behöver kunna höra ett annalkande tåg.

Omfattande skydd

DuPont arbetade i nära samarbete med SNCF för att utveckla ett plagg som hade alla de säkerhetsfaktorer de letade efter. Deras lösning blev den nya engångsoverallen  Tyvek® 500 HV, som är baserad på beprövad materialteknik. Overallen har en tätt åtsittande mandarinkrage, den är slitstark och av ett material som andas. Den ger dessutom ett kemiskt och biologiskt skydd, är antistatbehandling och är av den högsta synbarhetsklassen – allt detta i ett enda plagg. Tack vare den fluorescerande orange färgen och reflexerna är användaren mycket synlig för lokförare både dag- och nattetid, vilket gör overallen idealisk för att hålla personalen säker i mörka och farliga miljöer eller vid dåligt väder.

”Eftersom overallerna är designade för engångsbruk behöver de aldrig tvättas”, säger Lionel Delport, som är säkerhetsansvarig på SNCF:s utrustningsavdelning. ”På så sätt kan de behålla alla sina fluorescerande och reflekterande egenskaper ända tills de kasseras, till skillnad från textila plagg, som bleknar efter ett antal tvättar.”

 
 
 

Förbättrad komfort, minskade kostnader samt att de


robusta och lätta Tyvek® 500 HV overallerna är bekväma att ha på sig tack vare den ergonomiska designen och den lediga passformen. Detta har bekräftats från användare på fältet.

”Tyvek® 500 HV overallen syns mycket bra, vilket förhindrar risker kopplade till arbete vid järnvägen. De ger bättre barriär mot kemikalier, samtidigt som de är lika bekväma som de tidigare Tyvek® overallerna”, menar Kevin Guoron, värmetekniker på MTE i Limousin.

Utöver att ge optimalt skydd har de nya overallerna också utformats för att minska antalet skyddsplagg personalen får. Tidigare fick varje anställd, inklusive praktikanter och lärlingar, 23 textila, tvättbara plagg med hög synbarhet.

”Den nya engångsoverallen med hög synbarhet ger en verklig och långsiktig möjlighet att skära ned på kostnaderna för skyddskläder till personalen och att sedan behöva tvätta dem”, säger Delport. ”Vi slipper också problemet med att skyddsutrustning inte lämnas tillbaka efter semestern.”


Kombinerade fördelar


När Tyvek® 500 HV overallen används över textila arbetskläder märks det hur väl tvättbara skyddskläder och engångsutrustning kan fungera tillsammans, även om de tagits fram för olika syften. Engångsoveraller som har utvecklats av DuPont skyddar de återanvändningsbara plaggen och hindrar dem från att bli smutsiga. Detta är särskilt användbart för underhållsarbetarna vid SNCF:s järnvägar, som hela tiden rör sig mellan tågen och utsätts för nedsmutsande grafitfett.

Utöver att vara ett komplement till återanvändningsbara arbetskläder ser Delport också andra situationer där det finns stora fördelar med Tyvek® 500 HV overallen. Han säger:

”Engångsplaggen är bra att ha i utryckningsfordon, så att de kan användas av lokförare i händelse av tågolyckor eller av personal som ska utföra reparationer utomhus. Att ha ett lager med korttidsoveraller i utryckningsfordonen är en säker lösning för att skydda personalen mot faror och smuts när de arbetar uppe på spåren.”

Efter över ett års nära samarbete mellan SNCF och DuPont används nu Tyvek® 500 HV overaller av all underhållspersonal vid Limousin-depån. SNCF har även utsett DuPont till sin enda leverantör av engångsskyddskläder.

Tyvek® 500 HV finns även i Storbritannien, efter godkänd GO/RT3279-certifiering. Mer information finns på: ipp.dupont.com and tyvek.co.uk