Skål DuPont! Malteurop skålar för en bättre strategi för personalsäkerhet ”Supporten vi fick från DuPont har varit huvuddrivkraften vid införandet av en global strategi för säkerhet”

Fallstudie
Fallstudie
Skål DuPont! Malteurop toasts a better approach to worker safety
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att njuta av en pint öl är ett av de enkla nöjena i livet. Med en genomsnittskonsumtion på ungefär 10 liter per person1 i Storbritannien är det nödvändigt att brygga i industriell skala och enligt strikta standarder för säkerhet och hygien för att kunna uppfylla behovet. För personer som arbetar med bryggning av öl och lager är arbetsmiljön full av farliga substanser med höga nivåer av damm och partiklar från spannmål, upp till 100 % luftfuktighet, fysiskt trånga arbetsförhållanden och aggressiva rengöringskemikalier.

Malteurop, som är en huvudtillverkare av mältat korn som används vid bryggning, ville försäkra sig om att deras arbetsstyrka var fullständigt skyddad under det dagliga rengöringsarbetet som är nödvändigt för att hålla mältgolv och -kärl fria från föroreningar och blockeringar. Mélissa Chauvière, tillverkningschef, vände sig till DuPont Protection Solutions för att kunna tillhandahålla personlig skyddsutrustning som i största möjliga mån ger fullständigt skydd.

 
 
 

Varje mältgolv kan ta allt mellan 4 och 8 timmar att rengöra.

 
 
 

Malteurop utför en fullständig rengöringsprocess och använder blekmedel och högtrycksutrustning för avspolning varje dag för att förhindra mikrobiologiska risker i mältningsområden.

 
 
 

Bryggningsbakgrund

Malteurop group, som grundades 1984, är en av toppspelarna inom maltsektorn. Det här franska företaget som bildades genom en omorganisering av en grupp kooperativ förvandlar korn till malt som sedan används av bryggare när de tillverkar sina öl. De har 27 anläggningar runt om i världen på fyra kontinenter, och med 1 200 anställda håller Malteurop på att bli den främsta aktören i korn-malt-öl-värdekedjan.

I Frankrike har gruppen fyra produktionsanläggningar i hjärtat av spannmålsregionen, inklusive den största Malteurop-anläggningen i världen, i Vitry-le-François som har en årlig tillverkningskapacitet på 240 000 ton. Vid Malteurop-anläggningen i Vitry-le-François, med sin perfekta placering i Marne-distriktet där en vattenled, motorväg och järnväg sammanstrålar, produceras malten som används av bryggerierna vid bryggning av lager. Med ISO 22000 (livsmedelsäkerhet)-, GMP+ (djurfoder)- och ISO 9001-certifiering har växthusen tre produktionsenheter där 65 personer arbetar dygnet runt, året om för att säkerställa att mältningsprocessen utförs korrekt.

Tack vare support från DuPont är både fast och tillfällig personal hos Malteurop fullständigt skyddade och vet hur de ska använda sina overaller på rätt sätt.

 
 
 

En kontrollerad produktionsprocess för kvalitet

Maltproduktionen kräver precision. När luftfuktigheten uppgår till10–12 % genomgår kornet olika stadier av förvandling innan det lagras och sedan distribueras till bryggarna:

·         efter rengöring sänks spannmålet ned i en blötläggningstank. Den här processen väcker liv i och stimulerar spannmålet så att det gror

        spannmålet avlägsnas från blötläggningen när fukthalten uppgår till 42 % och får sedan ligga kvar på ett mältgolv i fyra till fem dagar i rumstemperatur (12–20 °C). Spannmålet ligger på perforerade och ventilerade brickor och vänds var tolfte timme för att säkerställa korrekt utveckling

         därefter inleds kölningsprocessen som torkar spannmålet vid ökande temperaturnivåer tills rostningsnivån uppnås (80–85 °C). Det här kritiska steget avgör färgen på det framtida ölet

        efter överföring till mellanlagringsceller flyttas produkten till en groddborttagningsmaskin som tar bort groddar, som sedan används vid tillverkning av grovkornigt djurfoder.

Både fram till och under hela produktionsprocessen behandlas kornet och malten med största omsorg: Testning av nya skördar i mikromalthus gör att tillverkningsrecept kan justeras medan kvalitetskontroller utförs i laboratorier där ölbryggningsförhållanden replikeras. Mål: att säkerställa en kvalitetsprodukt som uppfyller bryggeriernas krav.

För Malteurop är det av yttersta vikt att förhindra livsmedelssäkerhetsrisker under hela mältningsprocessen för att kunna producera en nyttig och hälsosam malt. Det är en utmaning som företaget tar sig an med god tillverkningsed och en komplett rengöringsprocess genomförs varje gång efter urlastning för att förhindra mikrobiologiska risker.

 
 
 
 
 
 

En kultur där säkerhet råder

För att uppfylla kraven på hygien och livsmedelssäkerhet är rengöring en daglig uppgift hos Malteurop. Denis Ricart, företagets chef för förebyggande åtgärder, förklarar: "På mältgolv och i kärl är temperaturen alltid mellan 18 och 24 grader och luftfuktigheten nära 100 %. Detta är idealiska förhållanden för utveckling av bakterier, mögel och svamp.”

Véronique Coeffier, QHSE (kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö)-assistent, fortsätter: "När blötläggningskärlet och mältgolvet har tömts använder rengöringsteamet blekmedel för att rengöra rummet, bakom mältgolvet och spannmålsbandet och spolar sedan av med högtrycksstråle innan installationen fylls på igen. Dessa åtgärder är särskilt viktiga bakom mältgolvet för att förhindra att hål i brickorna blockeras av maltkorn, eftersom spannmålet kvävs utan ventilation.".

I malthuset i Vitry-le-François med sina 12 mältgolv och två blötläggningskärl utförs den här noggranna, manuella rengöringsprocessen plikttroget en gång om dagen. Det är ingen lätt uppgift med tanke på storleken på mältgolven: det tar 4–8 timmar att rengöra varje rum, beroende på hur igensatt kärlet är. Personalen utsätts för faror relaterade till användning av utspätt blekmedel med en hög risk för stänk under spolningsprocessen med högtryck och är även föremål för många rörelsebegränsade aktiviteter i trånga utrymmen. De måste bära skyddshandskar mot kemikalier och en overall som de dessutom måste trä en hjälm över och en sele med ett ventilationsbälte.

Personskydd: en absolut prioritet

För att uppnå bästa möjliga matchning med skyddskraven för produktionspersonalen åkte tekniker från DuPont Personal Protection till anläggningen i Vitry-le-François för att inhämta exakt kunskap om vilka kemiska produkter som används och för att studera de faktiska förhållandena som overallerna ska användas i. Mélissa Chauvière, produktionschef hos Malteurop, specificerade: "Vi vill ha ett klädesplagg som är lätt att ta på sig och som är tillräckligt rivtåligt om personalen fastnar. Vi vill även att det ska vara lätt för personalen att förstå hur plagget ska användas".

Efter många arbetsmöten rekommenderade DuPont Protection Solutions Tychem® 4000 S overallen. Den här overallen av kategori III är särskilt lämpad för användningsområden som kräver optimalt skydd mot kemiska vätskor och där användarens rörelsefrihet inte får hindras om denne måste arbeta i trånga utrymmen. Mycket möda har lagts på att optimera plaggets utformning och passform, särskilt vid rörelse. Personalens säkerhet ökar också tack vare den vita färgen på  Tychem® 4000 S plagget, som skapar en kontrast till många olika naturliga bakgrunder så att användaren blir mer synlig även i dåligt ljus.

De rekommenderade overallerna testades av Malteurops personal vid arbete i olika rengöringsmiljöer. Efter testerna välkomnades  Tychem® 4000 S overallen enhälligt. Jamel Bahri, som har arbetat hos Malteurop i 6 år, säger: "Jag kände mig tryggare, sömmarna är bättre skyddade och den passar bättre vid halsen. Tillsammans med det dubbla dragkedjefästet och dubbelslån är den verkligen tät, vilket känns tryggt för oss.”

Andra kollegor höll med och jag såg att de tyckte att  Tychem® 4000 S var enkel att ta på sig, lättare och bekvämare att använda än deras tidigare skyddskläder. Säkerhetsteamet var även särskilt imponerade av overallens skyddande ärmar som hålls på plats mycket bättre tack vare den elastiska tumöglan vid handleden.

Säkerhetsutbildning, nyckeln till framgång

Den support Malteurop fick från DuPont Protection Solutions slutade inte med valet av den overall de föredrog: den inkluderade även råd om klädstorlek och om hur plaggen används på bästa sätt för deras användningsområde. DuPont var även involverade i att utbilda teamen om hur overallen tas på, hur rengöringen utförs och hur overallen tas av.

 Produktionschefen Mélissa Chauvière påpekar: “Vi har nu exakta säkerhetsprocedurer på plats som skyddar vår arbetskraft. Innan några kemiska produkter används ska både fast och tillfällig personal genomgå en utbildning om hur skyddskläderna tas på och av. Varje uppgift beskrivs på ett instruktionsblad som personalen ska läsa igenom innan de börjar med rengöringen.”

Ur ett säkerhetsperspektiv, sammanfattar Véronique Coeffier: ”Supporten vi fick från DuPont har varit huvuddrivkraften vid införandet av en global strategi för säkerhet och för att engagera teamen. Vi är mycket nöjda med framstegen detta har lett till.”

 
 
 
 
 
 

SafeSPEC_Logo
SafeSPEC™

Hitta rätt skyddsprodukt för ditt jobb i SafeSPEC™.

DPT19_25132_US_resource_library_120x120px.gif
Resursbibliotek

Hitta teknisk information, videor, webbseminarier och fallstudier om DuPont PPE här.

dpt19_25132_us_where_to_buy_120x120px.gif
Säljs här