SKYDD FÖR PERSONAL I DEN PETROKEMISKA OCH KEMISKA INDUSTRIN

 
 
 
General
Skydd för personal i den petrokemiska industrin

Personal Protection in the Petrochemical and Chemical Industry

När du arbetar med lättantändliga och oförutsägbara material varje dag behöver du ett plagg av flambeständigt material och ett kemiskt skydd.

DuPont förstår farorna du utsätts för – den potentiellt explosiva atmosfären, de kemiska farorna och bränder med explosionsartat antändningsförlopp – och vi arbetar hårt med att kontinuerligt förbättra våra spetsteknologier som har hållit operatörer och tekniker inom industrin skyddade i många år.

DuPont™ Tyvek®

Tyvek® skyddskläder ger en barriär mot små, fasta partiklar och är beständiga mot lätta vätskeaerosoler som används i olje- och gasindustrin där det behövs ett grundskydd vid exempelvis industrisanering, underhåll och markområdessanering. De kan andas, är lätta och bekväma och gör även det smutsigaste arbetet enkelt att genomföra. Tyvek® produkter har antistatiska egenskaper som förhindrar olyckor i explosiva miljöer.

DuPont™ Tychem®

Tychem® produktsortimentet ger ett lågviktsskydd mot hundratals våta kemikalier och syror, från kemikalier med låg toxicitet, till organiska faror. De är framtagna för hantering av olja, marksanering, avveckling av fabriker, industrisanering och underhåll, tank- och oljetanksrengöring, spillsanering, olycksförebyggande, gasleveranssektorn, typiska kemiska industritillämpningar eller där det krävs skydd mot biologiska faror. Tychem® produkter har även antistatiska egenskaper för bättre säkerhet i explosiva miljöer.

DuPont™ Nomex®

De flambeständiga egenskaperna hos Nomex® finns i den molekylära strukturen hos fibern och är alltså inte tillsatt på kemisk väg, vilket innebär att den inte tvättas eller nöts bort. Plagg av Nomex® fibrer är bekväma, kan andas och är riv- och nötningsbeständiga. De ger även utmärkt ekonomi, eftersom värmeskyddet är inbyggt och aldrig nöts eller tvättas bort över tid.

Nomex® har inte enbart inneboende flambeständighet. De flesta Nomex® lösningar inkluderar även permanenta antistatiska fibrer. Elektrostatisk urladdning kan skapa gnistor med energinivåer som är tillräckliga för att antända omgivande ångor och aerosoler av antändliga vätskor eller dammpartiklar, vilket kan leda till en explosion. Plaggens antistatiska egenskaper är därför grundläggande för att skydda personal i sådana riskmiljöer.