SKYDD MOT KONTAMINERING FRÅN CYTOSTATIKA

 
 
 

SÄKER HANTERING AV LÄKEMEDEL MOT CANCER

Varje år ger nytt hopp och ökar chanserna för patienter med cancer. Framsteg inom biologi, patientvård och nya behandlingar är nyckelkomponenter för att bekämpa världens största hälsoutmaning. Cytostatika, som tack vare

sina läkande egenskaper som bryter ned cancerceller, betraktas som en av de mest effektiva behandlingsformerna inom onkologin. De substanser som kan rädda livet på patienter kan dock även skada friska celler hos dem som hanterar dem. Tre

serier skyddskläder – Tyvek® IsoClean®, Tyvek® och Tychem® – ger inte bara trygghet för dem som arbetar med cancerbehandlingar utan skyddar även cytostatika mot kontaminering, så att läkemedel av högsta kvalitet kan administreras till patienterna.
 

Personalskydd

Arbetsgivare ska skydda anställda som hanterar cytostatika med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder och tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Detta inkluderar anställda som kommer i kontakt med cytostatika: vid godsmottagning och -förberedelse, transport, förberedelse för tillämpning och administrering samt kassering.

”Direktiv, förordningar och riktlinjer som för närvarande används stipulerar att all personal som arbetar med cytostatika ska använda skyddsutrustning i enlighet med utförd riskbedömning. PPE ska vara CE-märkt och specificeras skriftligen i riskbedömningen.” – Kvalitetsstandard för Oncology Pharmacy Service, ESOP (European Society of Oncological Pharmacy), Hamburg 2014.

Den största farorna uppstår vid förberedelse av cytostatika genom: damm (t.ex. från defekta injektionsflaskor som innehåller torra, fasta partiklar), vätskor (t.ex. vid överföring och utdelning av den upplösta substansen), aerosolbildning (t.ex. vid upplösning av de torra, fasta partiklarna) eller när behållare som innehåller cytostatika av misstag tappas.

 

Produktskydd

Även produkterna måste skyddas mot kontaminering från människor, till exempel från hudflagor, hår, ludd och andra partiklar från kläder.  Produktens integritet, relevanta aseptiska rutiner och GMP riktlinjer är lika viktiga som personlig skyddsutrustning.

 

Skyddskläder från DuPont – en lösning för varje behov

Fördelen med Tyvek® IsoClean®, Tyvek® och Tychem® produktsortimentet med skyddskläder för engångsbruk är att de inte är kontaminerade, att de är nya och att de ger ett bevisat och dokumenterat barriärskydd vid varje användningstillfälle.

Tyvek® IsoClean® overaller är specialdesignade för användning i renrum och kontrollerade miljöer som kräver höga nivåer av mikrobiologiskt skydd.

Skyddsdräkter av Tyvek® är lämpliga vid tillverkning av cytostatika och ger olika typer av skydd beroende på typen av risk.

Tillbehör tillverkade av Tychem® 2000 C ger extra skydd mot oorganiska kemikalier för kroppsdelar som utsätts för hög exponering. 

 
 
 

VARUMÄRKE

Tyvek® Protective Apparel by DuPont helps safeguard workers in many industries.

Tyvek®-skyddskläder

Läs mer
DuPont™ Tychem® garments help protect industrial and public sector workers with

Tychem® skyddskläder | DuPont

Läs mer
 
 
 

INFORMATION & IDÉER

DuPont presenterar DuPont™ Tyvek® 800 J overall för korttidsbruk

På A+A 2013 marknadsförs den nya Tyvek® 800 J overallen från DuPont – specialisterna på innovativt kroppsskydd.

Är din höga synbarhet en kostnad?
Skydd mot kontaminering av cytostatika med Tyvek® och Tychem®

In addition to providing product protection, Tyvek® and Tychem® also meet the requirements of Category III for personal protection from chemicals.