Tyvek®/Tychem® kemikalieskydd för militär och polis

 
 
 

Skydd mot kemikalier för dem som skyddar oss

 
 
 
 
 
 

Militär personal och polispersonal utsätts för några av de mest ofattbara farorna – och många av dem syns inte. För att hjälpa dem att skydda sig mot kemiska och biologiska hot erbjuder Tyvek® och Tychem® olika skyddsdräkter för kemikalieskydd. 

Från det högpresterande skyddet mot ånga, nötningshållfastheten och flamskyddet i NFPA 1991, via det kemiska och biologiska skyddet i klass 2-utrustning certifierad enligt NFPA 1994, och skyddet mot vätskestänk enligt NFPA 1992 – Tyvek® och Tychem® erbjuder skyddsutrustning som är anpassad för en mängd olika risker. 

De här skyddsdräkterna erbjuder ett stort antal olika typer av kemikalieskydd för situationer när användaren exempelvis är först på plats, räddar offer, begränsar utsläpp, samlar bevis, avlägsnar kroppar och sanerar platser. Våra certifierade skyddsdräkter finns tillgängliga i olika stilar, bland annat inkapslade dräkter av nivå A, overaller av nivå B och en förbättrad nivå B-dräkt som har designats för ökat skydd mot vätska och ånga utan inkapsling.

Tyvek® skyddsoveraller

De här korttidsoverallerna ger skydd mot farliga torra partiklar.

Tychem® 10000 dräkter

Särskilt utformad för skydd mot giftiga kemikalier, frätande gaser, vätskor och kemiska stridsmedel. Finns i olika stilar, även som helt inkapslade dräkter.

Tychem® Responder® CSM dräkter

Används ofta för demilitariseringsprojekt som inbegriper kemiska stridsmedel som lewisit, senapsgas, tabun, sarin, soman och nervgasen VX.

 
 
 

Tychem® skyddsdräkter

För skydd mot kemiska faror förlitar sig industriarbetare på skyddsdräkter med DuPont™ Tychem®.

Utforska
 
 
 

Tychem® 6000 FR – skydd mot tre hot i en skyddsdräkt

Tychem® 6000 FR ThermoPro, som består av ett lager och skyddar mot tre hot, är en skyddsdräkt utformad för industriarbetare, brandmän, räddningspersonal, militär personal och polispersonal. ThermoPro kombinerar kemikalieskyddet i Tychem® tyget med flam- och ljusbågsskyddet i Nomex® i ett enda plagg.

 
 
 

Skydd mot fentanyl och andra opioider

Läs om hur Tyvek® och Tychem® skyddar polis och räddningspersonal mot exponering för extremt farliga syntetiska opioider.

Utforska
 
 
 

Tyvek® skyddsplagg

Tyvek® bidrar till en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort för anställda inom industri och miljöer där skydd mot föroreningar krävs, till exempel tillverkning, läkemedel, fordon och samhällsservice.

Utforska