Arc-Man®

 
 
 

För att kunna välja adekvata skyddskläder måste den potentiella värmeenergin från en ljusbåge beräknas i en noggrann riskbedömning. Arc-Man®-systemet för ljusbågsprovning som utvecklats av DuPont mäter ATPV- och EBT-värdena i skyddstextilier och -dräkter i simulerade ljusbågsincidenter i enlighet med IEC/EN 61482-1-1. DuPont är det enda industriföretaget som har tillgång till sådan utrustning.

 
 
 

Arc-Man®

Se hur flamresistenta plagg klarar olika provningsvillkor och vilken brännskada som förutsägs i samband med vardera. 

Utforska