I detta osäkra världsläge satsar DuPont mer än någonsin på säkerhetsutbildningar och support för användare av personlig skyddsutrustning.

DuPont 15’ Safety Connect är en ny serie korta webbseminarier i on-demand-format, särskilt framtagna av DuPonts säkerhetsexperter.

 
 
 

 

I Safety Connect-serien får du lära dig mer om olika säkerhetsåtgärder i samband med kemiska och termiska risker samt skydd mot ljusbåge och mekaniskt skärskydd på 15 minuter åt gången.

15’ Safety Connect är en utbildning i on-demand-format som du kan titta på när du själv har tid, oavsett var du befinner dig. Allt du behöver göra är att anmäla dig och titta på de utbildningsvideor som DuPonts experter har tagit fram för användare som du.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVE WEBINARS

 

Varje månad anordnar vi ett direktsänt webbseminarium på teman som på- och avtagning av personlig skyddsutrustning, skydd för blåljuspersonal, kemikalieskydd, ljusbågeskydd med mera. Läs mer på vår <u><b><span class="fontsize18"><a class="fontsize18" href="https://www.dupont.se/personal-protection/dupont-webinar-academy.html">sida</a></b></u></span>.

 
 
 
 
 
 

AVSNITT 1

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Skillnaden mellan permeation och penetrationsförmåga

Vi går igenom det absolut viktigaste inom kemikalieskydd: skillnaden mellan permeation och penetrationsförmåga.

DuPonts team beskriver skillnaden mellan de bägge processerna och vilka material som lämpar sig bäst för olika risker. Avsnittet är på engelska.

 

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 2

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- CE-standarder för kemikalieskydd

Vi ger en översikt och går igenom de olika normer och standarder som finns för kemikalieskydd. Vi förklarar vad som menas, hur testerna går till och hur man använder informationen för att välja rätt personlig skyddsutrustning. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 3

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Vi presenterar den nya portföljen med Nomex®-lösningar

DuPonts team går igenom definitionen av termiska risker, hur termiskt skydd fungerar samt presenterar olika lösningar med Nomex®-material och de senaste Nomex®-produkterna från Dupont. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 4

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Flamresistenta munskydd för social distansering 

 

I det här avsnittet berättar vi varför munskydd i flamskyddsmaterial är så viktiga i dessa tider av social distansering, hur du ska göra för att välja rätt munskydd och presenterar DuPont Nomex®, vårt sortiment av munskydd i flamskyddsmaterial. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 5

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Så använder du DuPont™ SafeSPEC™ för att välja rätt personlig skyddsutrustning

På allmän begäran har vi skapat ett specialavsnitt om hur man använder DuPont™ SafeSPEC™, vår produktvalsguide online. I det här avsnittet går vi igenom verktygets olika funktioner och hur du använder det för att lättare välja rätt personlig skyddsutrustning. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 6

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Lär dig känna igen piratkopior av Tyvek®-skyddsdräkter

 

Tillverkning och försäljning av piratkopior av kemiska skyddsdräkter är inte bara olagligt – det utsätter även arbetarna för risker då de inte får erforderligt skydd. I det här avsnittet berättar DuPonts team hur du känner igen piratkopior av Tyvek®-skyddsdräkter. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 7

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

- Standarder för värmeskydd

 

DuPonts team går igenom definitionen av termiskt skydd och de olika standarder som finns. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 8

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Så väljer du personlig skyddsutrustning i 9 steg

 

I dag finns det ett stort antal olika potentiella risker, ett enormt utbud av skyddskläder och massor med komplicerad certifieringsinformation att sätta sig in i. Vad ska man egentligen tänka på när man väljer skyddskläder? Vi guidar dig genom 9 steg. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 9

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Lär dig mer om skyddsbehov inom olje- och naturgasindustrin

 

Arbetare inom olje- och gasindustrin har ett flertal arbetsuppgifter med hög risk för flamma, mekaniska risker och exponering för en mängd olika kemikalier. I det här avsnittet fokuserar vi på risker och skyddsutrustning från DuPont för olje- och gasindustrin. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 10

 

 LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING
 

- CE-standarder för kemiskt skydd (del 2)

Eftersom kemiska skyddsdräkter är personlig skyddsutrustning måste de certifieras enligt EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425. SS-EN 14325:2018 definierar både kabintester av hela skyddsdräkter och tygtester för de sex olika typerna av kemiska skyddskläder. I avsnitt 10 kommer DuPont-teamet att fokusera på de olika tygtesterna för kemiska skyddsplagg. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 11

 

LÄR DIG MER OM SKYDDSUTRUSTNING

 

- Fem missuppfattningar om kemiskt skydd 

Alla typer av personlig skyddsutrustning har egna standarder som de certifieras för. Det är nästan omöjligt att känna till alla detaljer i alla befintliga standarder. I det här avsnittet kommer DuPont-teamet att göra dig uppmärksam på fem fakta om kemiska skyddsplagg som ofta misstolkas. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

AVSNITT 12

 

BÄTTRE KÄNNEDOM OM SKYDD

 

- Konsekvenser av misstag vid användning av skyddskläder mot kemikalier 

Rätt användning samt på- och avtagning av skyddskläder mot kemikalier med annan personlig skyddsutrustning är svårare än det framstår. Kontamination kan passera obemärkt. I det här avsnittet vill vi visa vilka konsekvenser de minsta av misstag kan få vid användning av skyddsplagg mot kemikalier. Avsnittet är på engelska.

TITTA NU
 
 
 

För dig som har tittat igenom våra webbseminarier har vi förberett ett litet quiz, så att du kan se vad du har lärt dig om personlig skyddsutrustning.

GÖR VÅRT QUIZ