Flerlagersystem

 
 
 
General
Nomex® dräkter med flerlagersystem
DPT_Nomex_Photo_Article_Meeting NFPA 70E Standards_Content
 
 
 

Skydd mot högre ljusbågar med Nomex®-material

För elarbetare inom samhällsservice-, bil-, gruv- samt olje- och gasindustrierna krävs personlig skyddsutrustning mot faror med elektriska ljusbågar.

Faror med elektriska ljusbågar kan hanteras antingen med skyddsdräkter mot ljusbåge eller med flerlagersystem, vilka har olika egenskaper för att passa olika typer av användare.

Skyddsdräkter mot ljusbåge

Skyddsdräkter mot ljusbåge är mycket effektiva och är enkla att använda. De erbjuds ofta i satser som har klassificerats för specifika nivåer av energirisker, vilka kan inkludera helkroppsskydd med huva, handskar, dräkt och ibland skor. Ett fullständigt system som undviker risker med att kombinera fel produkter vid separata val.

 
 
 
DPT_Nomex_Chart_Meeting NFPA Standards_Table 1_690x340_x2_03
 
 
 

FLERLAGERSYSTEM

Vissa slutanvändare föredrar flexibiliteten att välja sina egna baslager och skapa sitt egna flerlagerskydd för en specifik uppgift. Det gör det möjligt för dem att bära ett dagligt baslager och lägga till ytterligare skyddslager efter behov för att maximera komfort och funktionalitet i arbetet.

Flerlagersystem innebär att bära separata, ljusbågeklassificerade plagg och lägga till ett efter ett tills nödvändigt ATPV-skydd har uppnåtts, jämfört med att använda en traditionell skyddsdräkt mot högre ljusbågar. Lagren kan bäras separat eller tillsammans, men det viktiga är att alla lager testas tillsammans som ett system.

Att exempelvis bära en overall med skydd 8 cal/cm2 över en byxa och tröja med skydd 4 cal/cm2 innebär inte att systemet är klassificerat för skydd 12cal/cm2. Systemet måste testas tillsammans för att visa korrekt klassificering.

DPT_Nomex_Chart_Meeting NFPA Standards_Table 1_690x340_x2_03

OBSERVERA! Flera lager gör det möjligt att regelbundet tvätta plaggen mellan användningarna utan att försämra skyddet. Dessutom är kostnaden för flerlagersystem lägre än för traditionella ljusbågeklassificerade skyddsdräkter, så varje användare kan ha sina egna personliga plagg. Det är viktigt att förstå att flerlagersystem kräver kunskap för att säkerställa att plaggen ger korrekt skydd.

Flerlagersystem kan vara praktiskt när det krävs ytterligare skydd mot t.ex. giftiga kemikalier utöver ljusbågeskyddet, då användaren kan bära en skyddsdräkt mot kemikalier över de primära skyddskläderna mot ljusbåge.

DUPONT NOMEX®

DuPont erbjuder en rad olika materialalternativ för att skapa flerlagersystem och skyddsdräkter mot högre ljusbågar.

DuPont™ Nomex® skyddar användare i olika industrier och arbetsmiljöer. I över 50 år har Nomex® varit erkänt bland industriarbetare som arbetar under farliga förhållanden och risker med explosionsartad brand och ljusbåge, för att ge det inbyggda skydd som krävs tillsammans med förbättrad komfort och hållbarhet.

Flera lager av DuPont-material kan ge förbättrade klassificeringar för högre ljusbågar. Sådan kombinationer kan användas för flerlagerlösningar och även för konstruktion av skyddsdräkter för ljusbåge.

I tabellen nedan visas några av de testade lagerkombinationerna som har gjorts med Nomex®. För mer information kontaktar du en kundansvarig hos Nomex®.

DPT_Nomex_Chart_Meeting NFPA Standards_Table 1_690x340_x2_03
 
 
 

Informationen häri har tillhandahållits kostnadsfritt och baseras på tekniska data som DuPont anser vara tillförlitliga. Den är avsedd att användas av personer med teknisk expertis efter eget gottfinnande och på egen risk. Eftersom vi inte råder över användningsförhållanden ger DuPont inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och vi åtar oss inget ansvar i samband med användningen av denna information. Inget som anges häri är avsett som en verksamhetslicens eller en rekommendation om att göra intrång i befintliga varumärken eller patent.

 
 
 


Stolt medlem i Partnership for Electrical Safety

De ledande företagen inom branschen för ljusbåge- och flamresistenta skyddskläder samt personlig skyddsutrustning driver insatserna för att säkerställa att de hundratusentals svenskar som arbetar med spänningsförande elektrisk utrustning är ordentligt utrustade och skyddade från riskerna med elektriska ljusbågar.

 
 
 

Nomex® tyg för tillverkning och transport

Krävande jobb ställer krav på skyddet. Därför erbjuder Nomex® tyg erkända flamresistens- och ljusbågslösningar för risker som arbetare inom tillverknings- och transportindustrin möter.

Utforska
 
 
 

Nomex® tyg för samhällssserviceindustrin

När allt står på spel ger Nomex® tyg överlägset skydd mot ljusbåge för elektriker, ledningsdragare och kabelläggare.

Utforska