Göra skillnad på riktigt 

Fallstudie

Tack vare ett nära samarbete mellan DuPont Personal Protection och dess ryska partner InTrade LLC har bristen på personlig skyddsutrustning i Ryssland minskat genom produktionen av över 400 000 skyddsdräkter (och fler kommer).

I början av Covid-krisen utfärdade EU exportrestriktioner på personlig skyddsutrustning till länder utanför EU, vilka löpte från mitten av mars till slutet av maj 2020. Exportrestriktionerna var avsedda för att säkra tillgången av skyddsutrustning för medlemsländerna men hade den olyckliga effekten att övriga länder plötsligt fick begränsade – och ibland otillräckliga – möjligheter att skydda sina arbetare i frontlinjen mot viruset. Restriktionerna medförde även allvarliga utmaningar för ledande företag inom tillverkningen av personlig skyddsutrustning, såsom DuPont, vars produkter folk världen över förlitar sig på.

DuPont var satt under enorm press att öka produktionskapaciteten av färdiga skyddsdräkter”, minns Evgeniy Yaroslavtsev, försäljningschef i Östeuropa för DuPont Personal Protection. ”Vi ökade produktionen med ytterligare nio miljoner plagg per månad, men det var inte tillräckligt för att möta den globala efterfrågan. Därför utarbetade vi även olika möjligheter att bistå våra affärspartners att tackla den ökade efterfrågan genom lokal tillverkning av personlig skyddsutrustning.

Ett av DuPonts initiativ är #TyvekTogether-programmet där kunder erbjuds leveranser av råmaterialet Tyvek® 1222A så att de kan tillverka personlig skyddsutrustning själva (se informationsrutan). Detta blev en livlina för företagets långvariga affärspartner InTrade LLC och deras kunder: läkarna och sjuksköterskorna på de ryska sjukhusen.

Medicinska nätverk

Vid tidpunkten då covid-19 slog till hade InTrade varit kund hos DuPont i mer än 10 år – men deras expertis låg inom området för medicinska förpackningar istället för personlig skyddsutrustning. Ägaren och verkställande direktören Stepan Evdokimov förklarar:

Vi började med att leverera Tyvek®-rullar för affärssegmenten inom medicin, grafik och textil. Senare introducerade vi färdiga varor, såsom skyddskåpor för målningsrobotar inom fordonsindustrin. Vi levererade även Tyvek® IsoClean® och andra Tyvek® och Tychem®-överdrag till kunder inom den medicinska sektorn, men det utgjorde inte någon betydande del av vår affärsverksamhet.

Pandemin förändrade allt. Tack vare företagets samverkan med den medicinska sektorn började InTrade få förfrågningar från sjukhus som var i desperat behov av mer personlig skyddsutrustning för att kunna skydda sin personal.

Brådskande förfrågningar strömmade in från kunderna”, säger Stepan. ”Enbart efterfrågan i S:t Petersburg-regionen uppgick till cirka en miljon skyddsdräkter, för Moskva handlade det om två miljoner. Det är inte svårt att se hur dessa siffror ökade markant när resten av landet togs med i beräkningen.

Med en efterfrågan som vida översteg InTrades befintliga lager av personlig skyddsutrustning vände sig företaget till DuPont Personal Protection för att få hjälp.

Övervinna hinder

EU:s exportrestriktioner innebar att DuPont inte kunde leverera färdiga skyddsdräkter från sina europeiska lager, vilket ledde till att företaget vidtog åtgärder för att kunna leverera InTrade-produkter direkt via sin amerikanska tillverkningsbas där Tyvek® 1222A produceras.

DuPont försåg InTrade med materialet som krävdes för att kunna tillverka den personliga skyddsutrustningen lokalt och skydda de ryska läkarna och sjuksköterskorna som arbetade i frontlinjen.

 
 
 

För InTrade innebar åtagandet att tillverka personlig skyddsutrustning en betydande investering. Efter alla logistiska arrangemang tog det tre månader att skicka varorna från USA till Ryssland. Stepan och hans team var dock fortsatt positiva:

En person som är rädd för svårigheter kommer aldrig att uppnå något”, säger Stepan. ”Tack vare DuPont #TyvekTogether-programmet förstod vi att vi hade tillgång till allt nödvändigt material för att kunna erbjuda våra arbetare i frontlinjen skyddet de behövde. Vi hade dessutom mer än tio års erfarenhet av att arbeta med Tyvek®, dock med andra tillämpningsområden, vilket gav oss självförtroendet vi behövde för att påbörja tillverkningen av överdrag.

Det fanns även andra hinder i leveranskedjan som InTrade var tvungen att övervinna. Stepan förklarar: ”Det var svårt att köpa in tillräckligt med varor såsom tråd, dragkedjeförslutningar, elastisk textilväv och polyetenpåsar för förpackningar – till och med kartonger var en bristvara. Vi blev därför tvungna att etablera nya affärskontakter och köpa in materialet direkt från Kina och andra platser. Vi blev också tvungna att snabbutbilda våra kunder i att upptäcka låg kvalitet eller till och med förfalskad personlig skyddsutrustning, som hade börjat dyka upp på marknaden.

En viktig del av allt detta var att erhålla lämplig certifiering för den personliga skyddsutrustningen och relevanta tillstånd från myndigheterna för att tillhandahålla personlig skyddsutrustning för medicinska tillämpningsområden.

Tillsammans är vi starka

Trots de inledande utmaningarna tillverkar InTrade nu framgångsrikt personlig skyddsutrustning i stora kvantiteter för sina ryska hälso- och sjukvårdskunder. Utöver sin egen produktionskapacitet på 100 000 skyddsdräkter per månad har man inlett samarbeten med betrodda lokala entreprenörer i S:t Petersburg och på andra platser i Ryssland för att öka produktionen till 400 000 överdrag per månad. Företaget har redan lagt in en ny stororder på Tyvek® 1222A-material.

En lönsam investering: InTrade tillverkar i dagsläget framgångsrikt stora kvantiteter personlig skyddsutrustning för sina ryska hälso- och sjukvårdskunder.

 
 
 

Covid-utmaningen har stärkt våra relationer med både vår lokala leverantörskedja och DuPont eftersom vi kan ingå avtal med affärsverksamheter i såväl USA som i Europa”, säger Stepan. ”Vi har som företag bevisat att vi är flexibla och modiga nog att reagera snabbt på föränderliga omständigheter och det har gjort oss starkare än någonsin.

Dessutom är vårt team extremt motiverade av det faktum att de bidrar till att rädda liv. Vi får till och med uppskattande brev från läkare där de skriver att Tyvek®-överdragen uppfyller alla krav och erbjuder skyddet de behöver, vilket betyder mycket för oss.”

Även DuPont tar med sig många positiva lärdomar. ”I tuffa tider tvingas vi att agera och utmana oss själva”, säger Evgeniy Yaroslavtsev. ”Covid-19 var ett enormt stresstest på vår produktion och leverantörskedja samt våra distributörer och slutanvändare. Genom att arbeta med InTrade kunde vi snabbt reagera på den ökade efterfrågan på skyddsdräkter och hjälpa vårdpersonal i hela Ryssland att känna sig trygga och bekväma i sitt arbete att rädda patienternas liv.

InTrade kommer att fortsätta att tillverka personlig skyddsutrustning för den medicinska sektorn långt efter att pandemin är över. Företaget undersöker även nya tillväxtområden för affärsverksamheten, inklusive andra Tyvek®-tillämpningar för renrum och unika lösningar för användning av personlig skyddsutrustning inom kärnkraftsindustrin.