Eti Bakır A.Ş. väljer DuPont™ Tyvek® för att skydda sina medarbetare

Fallstudie
 
 
 

Arbetsmiljön och arbetstagarnas säkerhet har alltid varit en prioritet för Eti Bakır A.Ş. Därför valde man skyddsutrustning av varumärket DuPont™ Tyvek® till gruvanläggningen i Küre, en mekaniserad verksamhet för underjordisk utvinning av metallmalm. Kazım Küçükateş, Design and Underground Mine Manager hos Eti Bakır A.Ş. säger att företaget sätter hälsa och säkerhet främst och betonar att man alltid följer de senaste riktlinjerna för hälsa, säkerhet och komfort. 

Eti Bakır A.Ş. framställer årligen 1,45 miljoner ton råkoppar, 170 000 ton kopparkoncentrat och 400 000 ton pyritkoncentrat. Ledningen på Küre-anläggningen valde att köpa in lösningar från DuPont för att säkerställa arbetstagarnas säkerhet, hälsa och komfort. Den mest använda skyddsutrustningen på Küre-anläggningen är DuPont™ Tyvek® 500 HV-overallerna, som tillverkas av materialet Tyvek®, ett varumärke registrerat av DuPont. 

Anläggningen i Küre ägs av Eti Bakır A.Ş. och består av ett underjordiskt gruvsystem som löper 960 meter under ytan, med upp till 40 kilometer långa gångar där arbetare och maskiner måste samsas om utrymmet. Under sådana förhållanden blir arbetarnas säkerhet en hög prioritet och företaget valde därför att köpa in DuPont™ Tyvek® 500 HV-overaller. 

 
 
 
 
 
 
Kazım Küçükateş, design- och platschef hos Eti Bakır A.Ş. motiverar beslutet så här:

När man bedriver mekaniserad gruvdrift som vi gör behöver man många olika typer av utrustning. För närvarande har vi cirka 80 enheter i drift i gruvan. Och med så många enheter igång samtidigt är det extremt viktigt att arbetarna har hög synlighet. Därför vill vi att alla arbetskläder för underjordiskt bruk ska vara tillverkade av fluorescerande tyg och försedda med reflexband. Tack vare DuPont™ Tyvek® 500 HV-overallerna har vi kunnat säkerställa att våra anställda har hög synlighet och lätt kan upptäckas av maskinoperatörerna. Det här är en lösning som vi har använt i tre år vid det här laget.”

 

Kazım Küçükateş anser också att overaller för engångsbruk ger prisfördelar eftersom de är mer prisvärda än vanliga overaller i miljöer med mycket olja, smuts och kemikalier. 

 
 
 

Figen Ersezer, EMEA End-user Manager hos DuPont Personal Protection, gav följande bakgrundsinformation om Tyvek®: ”Tyvek® är ett mångsidigt material som uppfunnits och tillverkas av DuPont. I mer än 50 år har det använts för att skydda människor, processer och utrustning. Materialet används inom flera olika branscher, inklusive byggarbete, medicinska förpackningar, personlig skyddsutrustning, jordbruk med mera. Det är en allt-i-ett-lösning som ger skydd, komfort och hållbarhet. På grund av de här egenskaperna använder man ofta Tyvek® för att tillverka skyddsoveraller som utgör en barriär mot damm och olika kemikalier. Tyvek® ger också avsevärda fördelar inom komfort och ergonomi då det är ett lätt material som andas och har överlägsna barriäregenskaper. Utöver detta tillhandahåller Tyvek® 500 HV-overallerna även hög synlighet. De gör det möjligt för användarna att arbeta säkert med bibehållen synlighet i situationer som kräver ständigt hög synlighet, och detta utan att behöva kompromissa med komfort och skydd. 

Tyvek® 500 HV-overallerna löste ett stort arbetsmiljöproblem hos Eti Bakır A.Ş. och på deras anläggning i Küre, Turkiets största underjordiska koppargruva. Vårt samarbete inom lösningar och det intresse som företaget visat för våra produkter är extremt värdefullt för oss.”