INTEGRITETSMEDDELANDE

 
 
 

Släpp 19 oktober 2020

DuPont de Nemours, Inc. och dess dotterföretag (”DuPont”) värnar om din integritet och vill informera dig om hur vi samlar, använder och yppar information. Tillsammans med DuPonts Globala integritetspolicy för information beskriver detta Integritetsmeddelande DuPonts rutiner avseende information som vi samlar in genom webbplatsen eller mobilapplikationen som ägs och kontrolleras av DuPont, och från vilken du tillgår detta integritetsmeddelande (”webbplatsen” respektive ”appen”), såväl som offline då meddelande är ett juridiskt krav. Genom att tillhandahålla personuppgifter till DuPont samtycker du till detta Integritetsmeddelandes regler och villkor.

Om du ansöker om ett jobb via webbplatsen styrs DuPonts användning av de personuppgifter som du tillhandahåller via Career Center av DuPonts integritetsmeddelande för jobbsökanden.  Om du är anställd regleras din personliga information av meddelandet om anställds personliga skydd, vilket är tillgängligt för dig genom att kontakta lokala personalresurser.

 
 
 

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som DuPont samlar in

“Personuppgifter” är information som identifierar dig som en individ eller som hänvisar till dig som en identifierbar individ.

Personuppgifter innefattar:

 • Namn;
 • Postadress (inklusive fakturerings- och postadress );
 • Telefon- eller faxnummer;
 • E-postadress;
 • Kredit- och betalkortsnummer;
 • Leverantörs eller kunds skatte- ID-nummer;
 • Nationellt ID-nummer, som t.ex. personnummer ;
 • Företagsutfärdat ID-nummer;
 • Födelsedatum;
 • Ekonomisk information när du ansöker om kredit;
 • Bankuppgifter, som t.ex. konto- och överföringsnummer;
 • Lösenord och kom ihåg-frågor;
 • Inköpshistorik.

 
DuPont samlar in personuppgifter när du deltar i olika evenemang som vi tillhandahåller, t.ex.:

 • När du beställer en produkt eller tjänst, ansöker om kredit eller gör en begäran;
 • När du registrerar ditt köp av en produkt;
 • När du skickar in ett garantikort;
 • När du registrerar dig för prenumerationer, teknikforum  eller andra kommunikationer via webbplatsen eller appen;
 • När du deltar i en tävling, kampanj, lotteri, undersökning eller annan marknadsföringsaktivitet;
 • När du deltar i en blogg eller forum;
 • När vi bedriver marknadsundersökningar, eller träffar dig på en mässa eller annat evenemang.

 
Vi behöver samla in personuppgifter för att kunna tillhandahålla begärda tjänster och produkter till dig. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen kanske vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du yppar personuppgifter avseende andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna, framställer du att du har befogenhet att göra detta och att du samtycker till att vi använder informationen i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

Vi kan kombinera personuppgifter om dig som vi samlar in med personuppgifter som du tillhandahåller till DuPont genom andra källor, som t.ex. produktregistreringar, förfrågningar eller marknadsföringsevenemang. Vi använder de kombinerade personuppgifter i enlighet med detta Integritetsmeddelande så länge som de är kombinerade.

Hur vi använder personuppgifter 

Vi och våra serviceleverantörer använder personuppgifter för våra affärssyften , inklusive för att:

 • Verkställa dina köp och svara på dina begäran och förfrågningar.

 
- Behandla dina betalningar, leverera din beställning till dig, kommunicera med dig avseende ditt köp och tillhandahålla förknippad kundservice till dig.

- Skicka dig viktig information om webbplatsen eller appen, ändringar av DuPonts regler, villkor och policys, och/eller annan administrativ information.

- Låta dig kommunicera och interagera med andra genom webbplatsen eller appen (t.ex. genom en blogg, anslagstavla, meddelandefunktion, chattfunktion, profil eller andra sociala media). Genom att använda denna funktion framställer du till DuPont att du har befogenhet att använda och förse DuPont med din väns namn, e-postadress och kontoinformation avseende sociala nätverk.

Vi bedriver dessa aktiviteter för att hantera vår kontraktsbaserade relation med dig och/eller för att uppfylla ett juridiskt krav.

 • Skicka e-postmeddelanden, sms-meddelanden och andra skriftliga eller elektroniska kommunikationer.

 
Vi bedriver dessa aktiviteter för att hantera vår kontraktsbaserade relation med dig och/eller för att uppfylla ett juridiskt krav.

 • Individualisera din upplevelse genom att visa produkter och tjänster som valts ut för dig.

 
- För att förstå dig bättre och individanpassa våra mellanhavanden med dig.

- Skicka marknadskommunikationer som vi tror att du kan vara intresserad av, inklusive information om mässor.

Vi bedriver denna aktivitet med ditt samtycke eller då vi har ett legitimt intresse.

 • Låta dig anmäla dig till tävlingar, teknikforum eller andra aktiviteter.

 
- Låta dig delta i lotterier, tävlingar och liknande kampanjer och för att administrera dessa aktiviteter. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler, som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och yppar dina personuppgifter, så vi rekommenderar att du läser dessa regler noggrant.

- Låta dig anmäla dig till och delta i teknikforum och andra evenemang som arrangeras av DuPont.

Vi använder dessa personuppgifter på detta sätt för att hantera vår kontraktsbaserade relation med dig eller med ditt samtycke.

 • Uppnå DuPonts affärssyften.

 För dataanalys, revisioner, forskning på och utveckling av nya produkter, förbättra DuPonts webbplats, förbättra DuPonts tjänster, utveckla marknadsföringsevenemang och identifiera användningstrender.

Vi bedriver dessa aktiviteter för att hantera vår kontraktsbaserade relation med dig, uppfylla ett juridiskt krav, fastställa marknadsföringsaktiviteters effektivitet och/eller för att vi har ett legitimt intresse att göra detta.

Vi kan också använda personuppgifter såsom vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) för att uppfylla tillämplig lag, inklusive lagar utanför det land där du har din hemvist; (b) för bemöta juridiska processer; (c) för att svara på begäran från offentliga och statliga myndigheter, inklusive de utanför det land där du har din hemvist; (d) för att verkställa DuPonts regler och villkor; (e) för att skydda DuPonts verksamhet; (f) för att skydda DuPonts, dina eller andra personers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och (g) för att låta DuPont söka tillgängliga gottgörelser eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.

Hur personuppgifter yppas 

Dina personuppgifter kan yppas:

 • Inom DuPont-koncernen för de syften som beskrivs i detta Integritetsmeddelande.
  DuPont de Nemours, Inc. och det lokala dotterföretag som du interagerar med är var och en ansvarig för hanteringen av de gemensamt använda personuppgifterna.

 • Till DuPonts externa serviceleverantörer.
  Dessa tredje parter tillhandahåller tjänster såsom webbhotell, dataanalys, betalningsbehandling, verkställande av beställning, produktdistribution, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundservice, e-postleveranstjänster, kreditkortsbearbetning, revisionstjänster och andra liknande tjänster som gör det möjligt för dem att tillhandahålla tjänster.

 • Till tredje parter såsom agenter, detaljhandlare och distributörer för att befrämja försäljningen och distributionen av DuPonts produkter och tjänster, som kan innefatta marknadsföringskommunikationer i enlighet med dina val.

 • Till externa sponsorer av lotterier, tävlingar och liknande kampanjer.

 • Till en tredje part som kan erbjuda dig kredit för att köpa produkter eller tjänster som erbjuds av DuPont.

 • För att identifiera dig för alla personer som du skickar meddelanden till via webbplatsen.

 • Till en tredje part i händelse av en omorganisering, sammanslagning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disponering av alla eller en del av DuPonts affärsverksamhet, tillgångar eller lager, inklusive i samband med konkurs- eller liknande förfaranden.

 • Till tredje parter i samband med licensiering, gemensam utveckling eller liknande arrangemang.

 • Av dig, när du deltar i funktioner på en DuPont-webbplats eller app som tillhandahåller möjligheten att interagera med DuPont och andra (t.ex. en blogg, anslagstavla, meddelandefunktion, chattfunktion, profil eller andra sociala media). 
  När du använder dessa funktioner ska du vara medveten om att all information som du skickar, inklusive ditt namn, plats och e-postadress, kan vara allmänt tillgängliga för andra. Vi är inte ansvariga för information som du väljer att skicka via dessa funktioner och vi avråder dig starkt från att yppa känsliga personuppgifter (såsom hälso- eller kreditkortinformation) via dessa funktioner. Om du använder dessa funktioner kan dina personuppgifter finnas kvar på webbplatsen eller appen även efter du har slutat att använda webbplatsen eller appen.

 
Vi kan också yppa personuppgifter såsom vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) för att uppfylla tillämplig lag, inklusive lagar utanför det land där du har din hemvist; (b) för bemöta juridiska processer; (c) för att svara på begäran från offentliga och statliga myndigheter, inklusive de utanför det land där du har din hemvist; (d) för att verkställa DuPonts regler och villkor; (e) för att skydda DuPonts verksamhet; (f) för att skydda DuPonts, dina eller andra personers rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; och (g) för att låta DuPont söka tillgängliga gottgörelser eller begränsa de skador som vi kan åsamkas.

Vi säljer inte personlig information till konsumenter till tredje part.

ANNAN INFORMATION

Annan information som vi samlar in

“Annan information” är all information som inte yppar din specifika identitet eller hänvisar till dig som en identifierbar individ.

Annan information innefattar:

 • Webbläsarinformation;
 • Information som samlas in via cookies, pixeltaggar och annan teknik;
 • Demografisk information och annan information som du tillhandahåller;
 • Sammantagen information.

 

Hur vi samlar in annan information 

DuPont och DuPonts externa serviceleverantörer kan samla in annan information på en rad olika sätt, inklusive:

 • Via din webbläsare eller enhet.
  Viss information samlas in av de flesta webbläsare och enheter, som t.ex. din Media Access Control (MAC) adress, datortyp, skärmupplösning, operativsystemversion, tillverkare av och modell på enhet och webbläsares typ och version.

 • Via din användning av en app.
  När du laddar ner och använder en app kan vi och våra serviceleverantörer spåra och samla in appanvändningsdata, såsom din fysiska position eller datumet och tiden som appen på din enhet tillgår våra servers och vilken information och filer som har laddats ner till appen baserat på din enhets nummer.

 • Genom din användning av en app, ansluten enhet eller fordon, inklusive obemannade flygfarkoster.
  Din enhets fysiska position och dess förknippade datum och tid samlas in av satellit, mobiltelefonstorn, Wifi-signaler eller annan teknik. Vi kan använda din enhets fysiska position för att ge dig individanpassade, positionsbaserade tjänster och innehåll. I vissa fall kan du ges möjlighet att tillåta eller neka sådan användning och/eller förmedling av din enhets fysiska position, men om du gör detta, kanske vi och/eller våra partners inte kan tillhandahålla de tillämpliga individanpassade tjänsterna och innehållet till dig.

 • Från dig.
  Information som t.ex. din fysiska position samt annan information, som t.ex. din föredragna kommunikationsmetod, samlas in när du frivilligt tillhandahåller denna information. Förutom om denna information kombineras med personuppgifter identifierar den inte dig eller någon annan användare av webbplatsen eller appen.

 • Genom att slå samman information.
  Sammantagna personuppgifter identifierar inte dig eller någon annan användare av webbplatsen eller appen personligen. T.ex., vi kan använda personuppgifter för att beräkna procentantalet av DuPont-användare som har ett specifikt riktnummer.

 
Läs vår cookiepolicy för att lära dig hur vi och våra tjänsteleverantörer använder cookies och annan liknande spårningsteknik, inklusive för att leverera intressebaserad reklam till dig.

Hur vi använder och yppar annan information 

Eftersom annan information inte identifierar dig personligen kan vi använda och yppa annan information för alla syften. Om vi måste behandla annan information som personuppgifter enligt tillämplig lag så använder vi och yppar den för de syften som vi använder och yppar personuppgifter såsom framställt i detta Integritetsmeddelande.

I vissa fall kombinerar vi annan information med personuppgifter, som t.ex. att kombinera ditt namn med din geografiska position. Om vi kombinerar annan information med personuppgifter, som t.ex. när vi kombinerar information som du tillhandahåller vid registrering, med annan information för att ge dig riktad personlig marknadsföring, behandlas den kombinerade informationen av DuPont som personuppgifter.

IP-ADRESSER

Din “IP-adress” är ett nummer som automatiskt tilldelas till datorn som du använder av din internetserviceleverantör (Internet Service Provider, ISP).

Hur vi samlar in IP-adresser 

En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i DuPonts serverloggfiler närhelst en användare besöker webbplatsen, tillsammans med datumet och tidpunkten för besöket och sid(-an/-orna) som besöktes. Insamling av IP-adresser är standardpraxis på internet och görs automatiskt av många webbplatser.

Hur DuPont använder och yppar IP-adresser 

DuPont använder IP-adresser för syften som att beräkna webbplatsens användningsnivåer, diagnostisera serverproblem, administrera webbplatsen och presentera innehåll som är anpassat för ditt land. Vi kan också använda och yppa IP-adresser för alla de syften som vi använder och yppar personuppgifter för. Lägg märke till att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och förknippad information som annan information, förutom när vi enligt tillämplig lag måste göra annorledes.

EXTERNA WEBBPLATSER

Detta Integritetsmeddelande omfattar inte, och vi är inte ansvariga för, tredje parters rutiner avseende integritet, information eller annat, inklusive tredje parter som driver en webbplats som Duponts webbplats eller app innehåller en länk till. Införlivandet av en länk på webbplatsen eller appen utgör inte ett godkännande av den länkade webbplatsen av DuPont. Vi är inte ansvariga för insamlingen, användningen eller yppandet av information av apputvecklare, appleverantörer, leverantörer av plattformar för sociala nätverk, operativsystemleverantörer, leverantörer av trådlösa tjänster eller utrustningstillverkare, eller för deras säkerhetspolicys eller rutiner, inklusive med avseende på personuppgifter som du yppar till andra organisationer via eller i samband med apparna.

SPÅRA INTE

DuPont svarar för närvarande inte på webbläsares spåra-inte-signaler.

SÄKERHET

DuPont vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda de personuppgifter som DuPont kontrollerar. Tyvärr är det omöjligt att garantera dataöverföringar över internet eller datalagringssystem till 100 %. Om du misstänker eller har anledning att tro att din interaktion med DuPont inte längre är säker, informera oss omedelbart om problemet med en av de metoder som beskrivs i avsnittet ”Kontakta DuPont” nedan.

VAL OCH ÅTKOMST

Dina val avseende DuPonts användning och yppande av dina personuppgifter

DuPont ger dig många alternativ avseende vår användning och yppande av dina personuppgifter för marknadsföringssyften. Genom att kontakta DuPont Contact Center, kan du avböja mottagande av framtida elektroniska marknadsföringsmeddelanden och begära att vi inte förmedlar dina personuppgifter till ej närstående tredje parter för deras marknadsföringssyften.

Vi försöker att uppfylla din(a) begäran så snart som rimligen möjligt. Kom ihåg att om du väljer att avböja mottagande av marknadsföringsrelaterade meddelanden från DuPont kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden till dig, och du kan inte avböja mottagande av administrativa meddelanden.

Hur du kan tillgå, ändra eller undanhålla dina personuppgifter 

Om du vill begära att få granska, korrigera, uppdatera, undanhålla eller ta bort, eller motsätta dig, inskränka eller på annat sätt begränsa DuPonts användning av, de personuppgifter som du redan har tillhandahållit till DuPont, eller om du vill begära en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dessa till ett annat företag (i den omfattning som tillämplig lag ger dig denna rätt till dataöverföring) kan du kontakta DuPont Contact Center.

I din begäran, förklara tydligt vilken information som du vill ändra, huruvida du vill att dina personuppgifter ska undanhållas från en DuPont-databas eller meddela DuPont om vilka andra begränsningar du vill införa avseende DuPonts användning av dina personuppgifter. Vi försöker att tillmötesgå din begäran så snart som rimligen möjligt.

LAGRINGSPERIOD

Vi lagrar dina personuppgifter för den tidsperiod som krävs för att uppfylla de syften som framställs i detta Integritetsmeddelande förutom om tillämplig lag kräver eller tillåter en längre lagringsperiod.

Kriterierna som används för att fastställa våra lagringsperioder innefattar:

 • Tiden som vi har en pågående relation med dig och levererar de begärda tjänsterna till dig;
 • Huruvida eller inte det föreligger ett juridiskt krav som vi är underställda (t.ex., vissa lagar kräver att vi lagrar register med dina transaktioner under en viss tidsperiod innan vi kan radera dem); eller
 • Huruvida eller inte lagring är tillrådlig med avseende på vår juridiska position (t.ex. med avseende på tillämpliga preskriptionstider, juridiska processer eller tillsynsmyndigheters undersökningar).

BARNS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

DuPont har en förpliktelse att skydda barns behov av integritet och vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att spela en aktiv roll i deras barns onlineaktiviteter. DuPont riktar inte webbplatsen eller appen mot barn yngre än sexton (16) år, och samlar inte medvetet in personuppgifter från barn i syfte att sälja produkter eller tjänster. DuPont deltar i utvalda utbildningsprogram, som t.ex. vetenskaps- och miljöprogram, för att stödja skolor och lokalsamhällen.

ÖVERFÖRINGAR ÖVER GRÄNSER

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller där vi har anlitat en tjänsteleverantör, inklusive Förenta staterna, som kan ha andra dataskyddsregler än ditt land.

Om du befinner dig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Europakommissionen har bekräftat att vissa länder som inte tillhör EES tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå i enlighet med EES:s normer (se den fullständiga listan med länder). För överföringar från EES till länder som inte anses tillhandahålla adekvat skydd har vi vidtagit adekvata åtgärder, som t.ex. standardkontraktklausuler som antagits av Europakommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan erhålla en kopia av dessa åtgärder genom att “Kontakta DuPont” (se nedan).

KÄNSLIG INFORMATION

Vi ber att du inte skickar, och att du inte yppar, känsliga personuppgifter (t.ex. information om ras eller etnisk härkomst, politiska åsikter, religion eller andra trosföreställningar, hälsa, brottsregister eller fackföreningsmedlemskap) på eller via webbplatsen eller appen, eller på annat sätt, till DuPont.

UPPDATERINGAR AV DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan ändra detta Integritetsmeddelande. Se symbolen “SENAST UPPDATERAD” högst upp på denna sida för att se när detta Integritetsmeddelande reviderades senast. Eventuella ändringar av detta Integritetsmeddelande träder i kraft när vi anslår det reviderade Integritetsmeddelandet på webbplatsen eller appen. Din användning av webbplatsen eller appen efter dessa ändringar betyder att du godkänner det reviderade Integritetsmeddelandet.

KONTAKTA DUPONT

Om du har frågor gällande detta integritetsmeddelande, kontakta oss via w ebbformuläret för begäran avseende integritet, per telefon (avgiftsfritt) eller genom att skriva till oss på följande adress:

DuPont Contact Center

Bedrijvenlaan 9,
2800, Mechelen,
Belgium

+800-3876-6838

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR EES

Inom EES, kan du inlämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i ditt land eller region, eller där en påstådd överträdelse av tillämpliga dataskyddslagar inträffar. En lista över dataskyddsmyndigheter finns tillgänglig på Europakommissionens webbsida.