INTEGRITETSPOLICY

rev. August 23, 2016

E. I. du Pont de Nemours and Company och dess dotterbolag (”DuPont”) tar integritetsskydd på stort allvar och vill informera dig om hur vi insamlar, använder och utlämnar information. Tillsammans med DuPonts Globala policy för informationsintegritet beskriver denna integritetspolicy de metoder DuPont använder för information som vi insamlar via den webbplats eller mobila applikation som ägs och kontrolleras av DuPont från vilken du läser denna integritetspolicy (härefter ”webbplatsen” och ”appen”), samt offline i situationer då ett meddelande krävs enligt lag. Genom att tillhandahålla information till DuPont godtar du villkoren i denna integritetspolicy. 

Om du ansöker om ett jobb via webbplatsen gäller en annan integritetspolicy för DuPonts användning av den personliga information du tillhandahåller via vårt Career Center. Klicka här för att visa DuPonts integritetspolicy för arbetssökande via webbplatsen.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som DuPont insamlar

”Personuppgifter” är information som identifierar dig som individ, som till exempel:

 • Namn
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser)
 • Telefon- och faxnummer
 • E-postadress
 • Kredit- och betalkortnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Nationella ID-nummer som personnummer
 • Ekonomisk information när du ansöker om ett lån
 • Köphistorik

DuPont insamlar information när du deltar i olika möjligheter som vi tillhandahåller, som till exempel:

 • När du beställer en produkt eller tjänst eller gör en förfrågan.
 • När du registrerar ett köp av en DuPont-produkt.
 • När du skickar in en garantisedel.
 • När du registrerar dig för en prenumeration, ett teknikforum eller andra kommunikationer via webbplatsen eller appen.
 • När du deltar i en tävling, en kampanj, en utlottning, en undersökning eller någon annan typ av kampanj.
 • När du deltar i en blogg eller ett forum.
 •  När vi genomför marknadsundersökningar, träffar dig på en mässa eller något annat evenemang.

Vi kan kombinera personuppgifter som vi insamlar om dig med annan personlig information som du tillhandahåller DuPont via andra källor, som produktregistrering, förfrågningar eller marknadsföringsevenemang. Vi använder den kombinerade personliga informationen i enlighet med denna integritetspolicy så länge den är kombinerad.

Så här använder vi personuppgifter

Vi använder personuppgifter i följande syften:

 • Besvara dina förfrågningar och uppfylla dina önskningar, till exempel genom att skicka meddelanden via e-post.
 • Skicka viktig information till dig om webbplatsen eller appen, ändringar i DuPonts villkor, policyer och/eller annan administrativ information.
 • Genomföra och expediera dina inköp, till exempel i form av betalningshantering, leverans av din beställning och kommunikationer i samband med ditt inköp och för relaterad kundservice.
 • Skicka marknadsföringsmaterial som vi tror att du kan vara intresserad av, inklusive information om mässor.
 • Personanpassa din upplevelse av webbplatsen genom att presentera produkter och erbjudanden anpassade efter dig.
 • Låta dig delta i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer och för administration av sådana aktiviteter. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och utlämnar dina personuppgifter, så vi rekommenderar att du läser dessa regler noggrant.
 • Låta dig skicka meddelanden till en vän via webbplatsen eller appen. Genom att använda den funktionen meddelar du DuPont att du har tillstånd att använda och tillhandahålla din väns namn och e-postadress till DuPont.
 • Låta dig kommunicera med andra användare via webbplatsen eller appen (till exempel via en blogg, ett forum, en snabbmeddelandefunktion, chatt, profil eller andra sociala medier).
 • Låta dig registrera och delta i teknikforum och andra evenemang med DuPont.
 • Underlätta DuPonts affärssyften, som till exempel dataanalys, revisioner, forskning och produktutveckling, förbättringar av DuPonts webbplats, förbättringar av DuPonts tjänster, utveckling av marknadsföringsevenemang, identifiering av användningstrender och fastställande av hur effektiva DuPonts marknadsföringskampanjer är.
 • I den mån vi anser det nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar i andra länder än det där du är bosatt, (b) för att uppfylla juridiska processer, (c) för att svara på förfrågningar från myndigheter, inklusive myndigheter i andra länder än det där du är bosatt, (d) för att se till att DuPonts villkor uppfylls, (e) för att skydda DuPonts verksamhet, (f) för att skydda DuPonts rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, dig själv eller andra personer, och (g) för att göra det möjligt för DuPont att söka upprättelse eller begränsa de skador vi kan åsamkas.

Så här utlämnar vi personuppgifter

Dina personuppgifter kan utlämnas:

 • Inom DuPont-koncernen i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. E.I. du Pont de Nemours and Company och de lokala dotterbolag du är i kontakt med ansvarar gemensamt för personuppgifter som används gemensamt.
 • Till tredje part som levererar tjänster till DuPont, som till exempel webbvärdtjänster, dataanalys, betalningshantering, leverans av beställningar, produktdistribution, infrastrukturprovisionering, IT-tjänster, kundservice, e-posttjänster, kreditkortshantering, revisionstjänster och andra liknande tjänster, i syfte att hjälpa dem leverera sådana tjänster.
 • Till tredje part i form av agenter och distributörer i syfte att underlätta försäljning och distribution av DuPonts produkter och tjänster vilket kan inkludera marknadsföringskommunikation.
 • Till tredje part som sponsrar utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer.
 • I syfte att identifiera dig för någon du skickar meddelanden till via webbplatsen.
 • Till en tredje part vid en eventuell omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, uppdrag, överföring eller annan disponering av hela eller delar av DuPonts verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande processer).
 • I den mån vi anser det nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt gällande lag, inklusive lagar i andra länder än det där du är bosatt, (b) för att uppfylla juridiska processer, (c) för att svara på förfrågningar från myndigheter, inklusive myndigheter i andra länder än det där du är bosatt, (d) för att se till att DuPonts villkor uppfylls, (e) för att skydda DuPonts verksamhet, (f) för att skydda DuPonts rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, dig själv eller andra personer, och (g) för att göra det möjligt för DuPont att söka upprättelse eller begränsa de skador vi kan åsamkas.
 • Av dig, när du använder funktioner på en DuPont-webbplats eller -app som ger dig möjlighet att kommunicera med DuPont och andra (till exempel via en blogg, ett forum, snabbmeddelanden, chatt, profil eller andra sociala medier). När du använder dessa funktioner bör du vara medveten om att all information du skickar, inklusive ditt namn, var du befinner dig och din e-postadress kan bli tillgänglig för andra. Vi ansvarar inte för information du väljer att skicka via dessa funktioner och vi rekommenderar starkt att du inte utlämnar någon känslig personlig information (som till exempel hälsoinformation eller kreditkortsinformation) via dessa funktioner. Om du använder funktionerna kan din personliga information finnas kvar på webbplatsen eller i appen även efter att du har slutat använda webbplatsen eller appen.

ICKE-PERSONLIG INFORMATION

Icke-personlig information som vi insamlar

”Icke-personlig information” är all information som inte avslöjar din specifika identitet, som till exempel:

 • Webbläsarinformation
 • Information insamlad via cookies, pixeltaggar och andra tekniker
 • Demografisk information och annan information som du tillhandahåller
 • Sammanställd information

Så här insamlar vi icke-personlig information

DuPont och tredje part som levererar tjänster åt DuPont kan samla in icke-personlig information på många olika sätt, inklusive:

 • Via din webbläsare: De flesta webbläsare insamlar viss information, som till exempel din MAC-adress (Media Access Control), operativsystem (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemsversion och webbläsarens typ och version.
 • Använda cookies: Med hjälp av cookies kan en webbserver överföra data till en dator för loggbokföring och andra syften. Vi använder cookies och andra tekniker för att, bland annat, kunna ge dig bättre information, för att göra det enklare för dig att komma tillbaka till och använda webbplatsen samt för att tillhandahålla personanpassad marknadsföring. Om du inte vill att information ska insamlas med hjälp av cookies kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna så att cookies inte tas emot. Det kan hända att vissa av webbplatsens funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter att cookies används. Du kan läsa mer om cookies på http://www.allaboutcookies.org/.
 • Använda pixeltaggar, Web Beacons, genomsynliga GIF-filer eller andra liknande tekniker: Dessa kan användas på vissa webbsidor och i HTML-formaterade e-postmeddelanden för att, bland annat, spåra webbplatsanvändares och e-postmottagares åtgärder, för att mäta hur framgångsrika DuPonts marknadsföringskampanjer är och för att sammanställa statistik om webbplatsanvändning och svarsfrekvens.
 • Från dig: Information som till exempel din plats eller hur du föredrar att kommunicera insamlas när du frivilligt uppger sådan information. Såvida inte sådan information kombineras med personuppgifter så kan den inte identifiera dig eller någon annan användare av webbplatsen eller appen som individ.
 • Genom sammanställning av information: Sammanställd personlig information identifierar inte dig eller någon annan användare av webbplatsen eller appen som individ. (Vi kan till exempel använda personlig information för att beräkna hur stor andel av DuPonts användare som har ett visst riktnummer).

Så här använder och utlämnar vi icke-personlig information

Eftersom icke-personlig information inte identifierar dig som individ kan vi använda och utlämna den i vilket syfte som helst. I vissa fall kan det hända att vi kombinerar icke-personlig information med personuppgifter (som till exempel genom att kombinera ditt namn med din geografiska plats).

Om vi kombinerar icke-personlig information med personuppgifter, som till exempel när vi kombinerar information du uppger under registrering med icke-personlig information för att ge dig personanpassad marknadsföring behandlas den kombinerade informationen av DuPont som personuppgifter.

IP-ADRESSER

Din ”IP-adress” är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator du använder av din Internet-operatör (Internet Service Provider, eller ISP).

Så här insamlar vi IP-adresser

En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i DuPonts serverloggfiler när en användare besöker webbplatsen, tillsammans med tiden för besöket och den sida eller de sidor som besöktes. Insamling av IP-adresser är normal praxis på Internet och det sker automatiskt på många webbplatser.

Så här använder och utlämnar DuPont IP-adresser

DuPont använder IP-adresser för syften som att beräkna webbplatsens användningsnivåer, diagnos av serverproblem, webbplatsadministration och för att presentera innehåll som är anpassat efter ditt land. Vi kan också använda och utlämna IP-adresser i samma syften som vi använder och utlämnar personuppgifter. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och relaterad information som icke-personlig information med undantag för situationer där lagen kräver att vi agerar annorlunda.

INTRESSEBASERAD REKLAM

DuPont och tredje part som tillhandahåller tjänster för DuPont använder cookies, pixeltaggar, web beacons, genomsynliga GIF-filer eller liknande tekniker för att spåra webbplatsanvändares och e-postmottagares agerande över olika webbplatser under längre tid för att kunna personanpassa din upplevelse av webbplatsen genom att presentera reklam som är mer relevant för dig. Vi använder till exempel tjänsteleverantörer som presenterar produkter och erbjudanden som passar ihop med de intressen som kan utläsas ur dina onlineaktiviteter över längre tid.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Denna integritetspolicy omfattar inte, och vi ansvarar inte för, de metoder för integritet, information eller andra metoder som en tredje part använder sig av, inklusive en tredje part vars webbplats vår webbplats eller app länkar till. En länk på webbplatsen eller i appen innebär inte att den webbplats som länken leder till stöds av DuPont.

REKLAM FRÅN TREDJE PART

DuPont kan anlita fristående marknadsföringsföretag som presenterar annonser när du besöker DuPonts webbplats. Observera att dessa företag kan använda information om ditt besök på webbplatsen för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. I samband med annonseringen på denna webbplats kan sådana företag placera eller identifiera en unik cookie via din webbläsare. Du kan läsa mer om dessa metoder och vad du kan göra om du inte vill att denna information ska användas av dessa företag genom att besökahttp://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

SÄKERHET

DuPont vidtar rimliga åtgärder vad beträffar organisation, teknik och administration för att skydda personuppgifter under DuPonts kontroll. Tyvärr går det aldrig att garantera att en dataöverföring över Internet eller ett datalagringssystem är säkert till 100 procent. Om du har anledning att misstänka att dina kommunikationer med DuPont inte längre är säkra (till exempel om du misstänker att ett säkerhetsintrång har skett i något av de konton du har hos DuPont) ska du omedelbart meddela problemet till DuPont enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontakta DuPont” nedan.

VAL OCH ÅTKOMST

Dina val angående DuPonts användning och utlämnande av dina personuppgifter

DuPont ger dig många valmöjligheter beträffande hur DuPont använder och utlämnar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Genom att kontakta DuPont Inquiry Management Center kan du välja att i fortsättningen inte ta emot elektronisk marknadsföring från DuPont och begära att vi inte delar dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte.

Vi försöker att uppfylla din begäran så snart som möjligt. Observera att även om du väljer att inte delta enligt anvisningarna ovan så kan vi inte ta bort dina personuppgifter från databaser tillhörande tredje part som DuPont redan har delat dina personuppgifter med (det vill säga tredje part som vi redan tillhandahållit dina personuppgifter till innan vi implementerar din önskan om att delta). Observera också att även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmaterial från DuPont kan det fortfarande hända att vi skickar viktiga administrativa meddelanden till dig, och du kan inte välja att inte ta emot administrativa meddelanden.

Så här kan du läsa, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, radera eller på annat sätt begränsa DuPonts användning av dina personuppgifter som du tidigare tillhandahållit till DuPont kan du kontakta DuPont Inquiry Management Center.

Beskriv tydligt vilken information du vill ändra, om du vill ta bort dina personuppgifter från en DuPont-databas eller låt DuPont veta hur du vill att DuPonts användning av dina personuppgifter ska begränsas. Vi försöker att uppfylla din begäran så snart som möjligt.

LAGRINGSPERIOD

Vi lagrar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

BARN SOM ANVÄNDE WEBBPLATSEN

DuPont ser allvarligt på behovet att skydda integriteten för barn och vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att spela en aktiv roll i barnens aktiviteter online. DuPont avser inte att webbplatsen ska användas av barn under fjorton (14) år och vi insamlar inte medvetet information från barn i syfte att sälja produkter eller tjänster. DuPont deltar i utvalda utbildningsprogram inom vetenskap och miljömedvetenhet som stöd för skolor och samhällen.

DATAÖVERFÖRING ÖVER GRÄNSER

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i alla de länder där vi är verksamma eller där vi har anlitat en tjänsteleverantör. Genom att använda DuPonts webbplats eller app godkänner du att din information kan överföras till andra länder än det land där du bor, inklusive till USA, som kan ha andra dataskyddslagar än ditt land. 

KÄNSLIG INFORMATION

Vi ber dig att att inte skicka eller utlämna känslig information till DuPont (till exempel information om ras eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religion, hälsa, brottslig bakgrund eller medlemskap i en fackförening) på eller via webbplatsen eller appen, eller på något annat sätt, till DuPont.

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Det kan hända att vi ändrar denna integritetspolicy. Du kan se när integritetspolicyn senast uppdaterats under rubriken ”SENAST UPPDATERAT” längst upp på den här sidan. Eventuella ändringar i integritetspolicyn börjar gälla när vi publicerar den uppdaterade integritetspolicyn på webbplatsen eller appen. I och med att du använder webbplatsen eller appen efter dessa ändringar godtar du den uppdaterade integritetspolicyn.

KONTAKTA DUPONT

Om du har några frågor om integritetspolicyn kan du kontakta DuPont via DuPont Inquiry Management Center, eller skriv till följande adress:

DuPont Product Information Service – EMEA

DuPont Asturias S.L.
Valle de Tamon-Nubledo
33469 – Tamon – Carreno
Asturias, Spain
EU-INFO@dupont.com
Tel. +800 3876 6838
Fax:+34 9 1272 5237