Talius® Svampmedel

Talius® svampmedel – ett nytt verkningssätt mot mjöldagg

DuPont presenterar stolt Talius® – nytt registrerat svampmedel i Sverige

Talius® är registrerat i Sverige sedan den 29 mars 2017

Talius® ger

  • Den bästa kontrollen av mjöldagg (Blumeria graminis) upp till 6 veckors skydd.
  • Har en ny verkningsmekanism och verkar även på resistent mjöldagg.  
  • Skyddar  nytillväxt i plantan
  • Höga skördar
  • 5 sätt att motverka svampens möjligheter till att infektera grödan
  • Boostingeffekt av blandningspartner
  • God blandbarhet med andra produkter
  • Snabb regnfasthet

Talius® verkar förebyggande samt har en stoppande effekt på angrepp av mjöldagg. Den bästa effekten uppnås vid förebyggande behandling eller på tidiga angrepp av mjöldagg, vilket ofta sker i DC 29-32. 

Vissa förutsättningar främjar uppkomst av mjöldagg: lätta jordarter, odling av mjöldaggskänsliga sorter, tidig och hög kvävegiva, samt egen erfarenhet av tidigare års mjöldaggsangrepp. 

Finns det behov av att samtidigt behandla annan skadegörare än mjöldagg kan en lämplig blandningspartner tillsättas. 

Mer information om Talius® hittar du här (klicka på länken)

 

 

Produkt Information

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.