Gullviks Star SX® Ogräsmedel

Gullviks Star SX® ger en bred och säker ogräseffekt

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete.

Gullviks Star SX® = 250 g CDQ™ SX® + 3 l Starane™ 333 HL

Kombinationen CDQ™ SX® + Starane™ 333 HL + vätmedel ger en bred och säker ogräseffekt på örtogräs som viol, blåklint, plister, vallmo snärjmåra och har även effekt på tistel.

Gullviks Star SX® räcker till 10-13 ha.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.