ComboPac SX® Ogräsmedel

ComboPac SX® - En lyckad kombination för örtogräsbekämpning i sträsäd

Mot örtogräs i odlingar av stråsäd. Endast för vårbehandling.

Combo Pac SX®  lågdosmedeln med den optimala örtogräseffekten inklusive snärjmåra.

Combo Pac SX® ett utmärkt alternativ i både höst- och vårsäd.

Combo Pac SX® består av:
300 g Harmony® Plus 50 SX® och 2 x 120 g Eagle® WG

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.