CDQ™ SX® Ogräsmedel

Brett ogrässpektra med förstärkt effekt på viol och åkertistel

CDQ™ SX® förenar flera viktiga egenskaper som tillsammans gör produkten till ett efterfrågat medel til ogräsbekämpning i stråsäd med förstärkt effekt på viol och åkertistel.

Fördelar med CDQ™ SX®:

 • Speciellt god effekt mot viol och åkertistel
 • Behandling redan från 5 grader.
 • Brett behandlingsintervall i olika grödstadier.
 • Kan användas till ogräsbekämpning på alla jordarter.
 • Fysiskt blandbart med flertalet  växtskyddsmedel.
 • DuPont™ SX® teknologi, som ger en äkta lösning och mindre risk för rester i sprutan.
   

Formuleringen i CDQ™ SX® bygger på den patenterade SX® teknologin som DuPont utvecklat. Denna innebär att granulatet löser sig fullständigt i spruttanken.

Här skiljer sig SX® från andra formuleringar där många är granulater som bildar en suspension (små fasta partiklar som svävar i vattnet och riskerar att avsätts på botten eller  på väggar i tanken).

Fördelarna med SX® teknologin är:

 • Snabbare lösning av preparatet i tanken eller doseringsbehållaren.
 • Mindre risk för rester i sprutan som kan sätta sig i munstycken, pumpar eller filter.
 • Mindre risk för rester på tvättplatsen - mindre risk för punktspill.
   

Studier pekar också på att SX® formulerade produkter tas upp snabbare av växten än suspensions-produkter.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.