Stråsäd

Växtskydd i stråsäd säkrar en bättre skörd

Bekämpningsstrategierna mot ogräs och svampsjukdomar i stråsäd är baserade på fortlöpande forskning och utveckling av nya effektiva produkter från DuPont.

DuPont Crop Protection erbjuder inte längre ogräsprodukter (herbicider) för spannmålsgrödor, detta gällande från den 1 november 2017. För alternativa lösninger hänvisas till www.dowagro.com/sv-se/sverige/crops/strasad

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.