Stråsäd

Växtskydd i stråsäd säkrar en bättre skörd

Bekämpningsstrategierna mot ogräs och svampsjukdomar i stråsäd är baserade på fortlöpande forskning och utveckling av nya effektiva produkter från DuPont.

CDQ SX® - Ett givet alternativ för vårens örtogräsbekämpning i stråsäd.

CDQ SX® kombinerar fördelarna från Ally® 50 ST och Express® SX® och är därmed att brett alternativ för örtogräsbekämpningen i stråsäd.

CDQ SX® i kombination med NuFarm MCPA 750 ger en mycket bred örtogräseffekt inklusive mycket bra effekt på tisteln. Därmed et lyckad kombination.

SX®-formuleringen i CDQ SX® är en garanti för en säkrare och bredare effekt än de gamla DF/WG formuleringarna.  Speciellt mot lite mera svårbekämpade arter och under besvärliga sprutbetingelser i fält.

SX®-formuleringen innebär också en säkrare rengöring av sprutan då produkten är 100 % vattenlöslig.

KLARA fördelar med SX®:

  • SX® formuleringen upplöses fullständigt i sprutan.
  • SX®  betyder snabbare upptag i ogräset och därmed snabbare effekt.
  • SX®  innebär säkrare rengöring, inga preparatrester kvar i sprutan.
  • SX® -fördelar, som gör det säkrare att använda produkterna i stråsäden i en varierad växtföljd.
     

DuPont marknadsför i Sverige följande produkter för växtskydd i stråsäd: Ally® Class, Ally® 50 ST, Balance® SX®, CDQ® SX®, Express® SX®, Harmony® Plus 50 SX®, ComboPac SX®, Gullviks Star SX®, Harmony® 50 SX® och Lexus® samt svampmedlet Acanto®.

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.