Sockerbetor

Växtskydd i sockerbetor för en bra skörd

Safari® - En viktig bricka när det gäller örtogräsbekämpning i sockerbetor.

Ogräsbekämpning i alla grödor är alltid viktigt för att säkra en bra skörd.
Med nuvarande produktsortiment som finns för sockerbetorna är det både en utmaning och viktigt med en bra ogräsbekämpning i fält.

Safari® har en bred effekt  på många ogräs, med särskilt bra effekt på svårbekämpade ogräs såsom spillraps, snärjmåra, hundpersilja, blåklint, tramört, etternässla m.fl.

Safari® ska med sin breda effekt ingå i strategierna när det gäller ogräsbekämpningen i sockerbetorna vid minst 2-3 tillfällen.

Safari® säljs i en hanteringsvänlig och enkel vattenlöslig påse.

DUPONT - PRODUKTER OCH - TJÄNSTER

INFORMATION & IDÉER

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.